Bản mẫu:GamesSport

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

[[{{{1}}}]] (chi tiết)

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu GamesSport là cho sử dụng về bài viết chỉ sự kiện thể thao đa môn chính. Mục đích của bản mẫu này là triệt để đơn giản hóa danh sách các môn thể thao về các bài viết sự kiện thể thao đa môn.

Thông thường, điều đó sẽ có một danh sách các môn thể thao được tổ chức tại sự kiện và mỗi danh sách bao gồm ba hoặc bốn phần:

  1. một liên kết đến các bài chính thể thao đó
  2. một liên kết tới bản tóm tắt chi tiết hay kết quả thể thao đó tại sự kiện này.
  3. một con số biểu thị tổng số các sự kiện được tổ chức trong môn thể thao đó trong khi môn thi đấu

Bản mẫu GamesSport cho phép bạn để hiển thị tất cả những yếu tố này bởi chỉ đơn giản là nhập tên của môn thể thao. Sử dụng cơ bản của nó là:

  • {{GamesSport|THỂ THAO}}

Lưu ý rằng bản mẫu sử dụng quy ước đặt tên Ủy ban Olympic quốc tế, do đó, "bóng đá" trực tiếp đến bóng đá và "khúc côn cầu" trực tiếp đến khúc côn cầu trên cỏ.

Ví dụ đơn giản (không có GamesSport)[sửa mã nguồn]

Trước đây, mỗi người trong số những yếu tố nào cần được viết một cách riêng biệt như ví dụ dưới đây cho Đại hội Thể thao Nam Á 2010:


{{Col-begin}}
{{Col-3}}
* [[Điền kinh (thể thao)|Điền kinh]] ({{detailslink|Điền kinh tại Đại hội Thể thao Nam Á 2010}})
* [[Đua xe đạp]] ({{detailslink|Đua xe đạp tại Đại hội Thể thao Nam Á 2010}})
{{col-3}}
* [[Bóng đá]] ({{detailslink|Bóng đá tại Đại hội Thể thao Nam Á 2010}})
* [[Golf]] ({{detailslink|Golf tại Đại hội Thể thao Nam Á 2010}})
{{col-3}}
* [[Khúc côn cầu trên cỏ|Khúc côn cầu]] ({{detailslink|Khúc côn cầu tại Đại hội Thể thao Nam Á 2010}})
* [[Bóng quần]] ({{detailslink|Bóng quần tại Đại hội Thể thao Nam Á 2010}})
{{col-end}}

Có GamesSport[sửa mã nguồn]

Thông tin này có thể được kết xuất dễ dàng nhiều hơn với bản mẫu GamesSport như nó loại bỏ sự cần thiết phải dành thời gian để tìm bài viết chính xác cho từng môn thể thao và chữ tượng hình tương ứng của nó. Liên kết các kết quả hoạt động tắt tên của bài viết trong đó nó được đặt. Vì vậy, nếu bạn sử dụng bản mẫu dưới đây nó liên kết để "THỂ THAO tại GamesSport/doc"; trên bài Thế vận hội Mùa hè 2008 nó sẽ liên kết để "THỂ THAO tại Thế vận hội Mùa hè 2008".


{{Col-begin}}
{{Col-3}}
* {{GamesSport|Điền kinh}}
* {{GamesSport|Xe đạp}}
{{col-3}}
* {{GamesSport|Bóng đá}}
* {{GamesSport|Golf}}
{{col-3}}
* {{GamesSport|Khúc côn cầu}}
* {{GamesSport|Squash}}
{{col-end}}

Thêm số lượng các sự kiện[sửa mã nguồn]

Số lượng các sự kiện được tranh chấp trong từng môn thể thao có thể được liệt kê nếu muốn có thỉnh cầu. Điều này có thể được thực hiện với việc sử dụng thông số "Event=<số lượng các sự kiện>" như sau:


{{Col-begin}}
{{Col-3}}
* {{GamesSport|Điền kinh|Events=25}}
* {{GamesSport|Xe đạp|Events=6}}
{{col-3}}
* {{GamesSport|Bóng đá|Events=1}}
* {{GamesSport|Golf|Events=1}}
{{col-3}}
* {{GamesSport|Khúc côn cầu|Events=2}}
* {{GamesSport|Squash|Events=2}}
{{col-end}}

Sẽ cung cấp cho bạn những điều sau đây:

Loại bỏ các tượng hình[sửa mã nguồn]

Chữ tượng hình có thể được gỡ bỏ nếu muốn có thỉnh cầu. Điều này có thể được thực hiện với việc sử dụng thông số "Image=No" như sau:


{{Col-begin}}
{{Col-3}}
* {{GamesSport|Điền kinh|Events=25|Image=No}}
* {{GamesSport|Xe đạp|Events=6|Image=No}}
{{col-3}}
* {{GamesSport|Bóng đá|Events=1|Image=No}}
* {{GamesSport|Golf|Events=1|Image=No}}
{{col-3}}
* {{GamesSport|Khúc côn cầu|Events=2|Image=No}}
* {{GamesSport|Squash|Events=2|Image=No}}
{{col-end}}

Sẽ cung cấp cho bạn những điều sau đây:

Thay đổi định dạng danh sách[sửa mã nguồn]

Định dạng danh sách có thể được thay đổi nếu muốn có thỉnh cầu. Hiển thị chỉ liên kết duy nhất để main thể thao có thể được thực hiện với việc sử dụng thông số "Format=m" như sau:


{{Col-begin}}
{{Col-3}}
* {{GamesSport|Điền kinh|Events=25|Format=m}}
* {{GamesSport|Xe đạp|Events=6|Format=m}}
{{col-3}}
* {{GamesSport|Bóng đá|Events=1|Format=m}}
* {{GamesSport|Golf|Events=1|Format=m}}
{{col-3}}
* {{GamesSport|Khúc côn cầu|Events=2|Format=m}}
* {{GamesSport|Squash|Events=2|Format=m}}
{{col-end}}

Sẽ cung cấp cho bạn những điều sau đây:

Hiển thị chỉ liên kết duy nhất để details của các kết quả thể thao có thể được thực hiện với việc sử dụng thông số "Format=d" như sau:


{{Col-begin}}
{{Col-3}}
* {{GamesSport|Điền kinh|Events=25|Format=d}}
* {{GamesSport|Xe đạp|Events=6|Format=d}}
{{col-3}}
* {{GamesSport|Bóng đá|Events=1|Format=d}}
* {{GamesSport|Golf|Events=1|Format=d}}
{{col-3}}
* {{GamesSport|Khúc côn cầu|Events=2|Format=d}}
* {{GamesSport|Squash|Events=2|Format=d}}
{{col-end}}

Sẽ cung cấp cho bạn những điều sau đây:

Xem thêm[sửa mã nguồn]

  • Bản mẫu:NoIcon – thêm một không gian trống để sắp xếp các môn thể thao mà không có các chữ tượng hình có liên quan