Bản mẫu:Hình chụp màn hình tự do

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Hình chụp màn hình này là của một chương trình được phát hành theo giấy phép phần mềm tự do. Vì là một tác phẩm dẫn xuất từ chương trình đó, hình chụp màn hình này cũng có cùng giấy phép như vậy.

Giấy phép phần mềm tự do: Cảnh báo: Cần một giấy phép cụ thể, xin hãy đọc văn bản hướng dẫn tiêu bản.

Ghi chú: nếu hình chụp màn hình hiển thị bất kỳ tác phẩm nào không phải là kết quả trực tiếp từ chính mã chương trình đó, như đoạn văn bản hoặc hình ảnh đồ họa không phải là một phần của chương trình, giấy phép cho tác phẩm đó phải được chỉ ra riêng rẽ.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Hướng dẫn ghi giấy phép cho hình chụp màn hình: commons:Commons:Screenshots.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

{{Hình chụp màn hình tự do|tiêu bản=GPL}}

Hình chụp màn hình này là của một chương trình được phát hành theo giấy phép phần mềm tự do. Vì là một tác phẩm dẫn xuất từ chương trình đó, hình chụp màn hình này cũng có cùng giấy phép như vậy.

Giấy phép phần mềm tự do:

Ghi chú: nếu hình chụp màn hình hiển thị bất kỳ tác phẩm nào không phải là kết quả trực tiếp từ chính mã chương trình đó, như đoạn văn bản hoặc hình ảnh đồ họa không phải là một phần của chương trình, giấy phép cho tác phẩm đó phải được chỉ ra riêng rẽ.


{{Hình chụp màn hình tự do|tiêu bản=BSD}}

Hình chụp màn hình này là của một chương trình được phát hành theo giấy phép phần mềm tự do. Vì là một tác phẩm dẫn xuất từ chương trình đó, hình chụp màn hình này cũng có cùng giấy phép như vậy.

Giấy phép phần mềm tự do:

Ghi chú: nếu hình chụp màn hình hiển thị bất kỳ tác phẩm nào không phải là kết quả trực tiếp từ chính mã chương trình đó, như đoạn văn bản hoặc hình ảnh đồ họa không phải là một phần của chương trình, giấy phép cho tác phẩm đó phải được chỉ ra riêng rẽ.