Bản mẫu:Hình học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

 • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
 •  {{Hình học |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Hình học |all}}  (tức là không có "expanded=").
 • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
 •  {{Hình học |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Hình học |tên danh sách}}
 • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • branches
  • concepts
  • 0d
  • 1d
  • 2d
  • 3d
  • 4d/other
  • geometers by name
  • geometers by period