Bản mẫu:Hình học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

 • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
 •  {{Hình học |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Hình học |all}}  (tức là không có "expanded=").
 • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
 •  {{Hình học |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Hình học |tên danh sách}}
 • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • branches
  • concepts
  • 0d
  • 1d
  • 2d
  • 3d
  • 4d/other
  • geometers by name
  • geometers by period