Bản mẫu:Hệ thống chữ viết tiếng Nhật

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

Articles that include this template will appear in Category:Hệ thống chữ viết tiếng Nhật.