Bước tới nội dung

Bản mẫu:Hộp tìm kiếm

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu {{search box}} có thể được dùng để thêm một text box cho phép người dùng tìm kiếm tập các trang, ví dụ các trang thảo luận, hoặc các trang phụ của người dùng hoặc bất cứ trang Wikipedia nào ở bất kể không gian nào. Bản mẫu này được dùng cho tất cả không gian tên và có thể tìm kiếm ở bất cứ không gian tên khác.

Cách sử dụng

[sửa mã nguồn]
{{search box
 |root= /
 |search-break=<yes|no>
 |search-width=number
 |search-button-label=text
}}

Các tham số

[sửa mã nguồn]
root
|root=User talk:Example/Archives sẽ tìm kiếm các trang bắt đầu bằng User talk:Example/Archives. Mặc định là trang hiện tại theo sau bởi dấu "/". Ví dụ khác: |root=User:MyUser sẽ tìm kiếm các trang con bắt đầu bằng: "User:MyUser".
search-break
search-break=yes chèn đoạn ngắt giữa ô tìm kiếm và nút tìm kiếm. Giá trị mặc định là no.
search-width
được dùng để thay đổi độ rộng ô tìm kiếm. Độ rộng mặc định là 22, khớp với độ rộng mặc định của giao diện hệ thống. Lưu ý: đây là số không có đơn vị.
search-button-label
có thể sử dụng để thay đổi nhãn của nút tìm kiếm. Mặc định là "Search".
noslash
Mặc định, sau tham số "root", là dấu "/". Nếu bạn không muốn một dấu gạch ngang ở cuối tên tiền tố, bạn có thể dùng noslash=yes.
{{search box |root=Wikipedia:FAQ |search-button-label=Search the FAQ}}
kết quả:

Ví dụ 2:

{{search box
 |root=User:84User
 |search-break=no
 |search-width=22
 |search-button-label=Search 84user's pages
}}
kết quả: