Bước tới nội dung

Bản mẫu:Hộp thông tin đại dịch

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
{{{name}}} hoặc {{PAGENAME}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

[sửa mã nguồn]
{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright={{{image_upright}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
[[File:{{{map1}}}|frameless|alt={{{alt1}}}|{{{alt1}}}]]
{{{legend1}}}
[[File:{{{map2}}}|frameless|alt={{{alt2}}}|{{{alt2}}}]]
{{{legend2}}}
[[File:{{{map3}}}|frameless|alt={{{alt3}}}|{{{alt3}}}]]
{{{legend3}}}
[[File:{{{map4}}}|frameless|alt={{{alt4}}}|{{{alt4}}}]]
{{{legend4}}}
[[File:{{{map5}}}|frameless|alt={{{alt5}}}|{{{alt5}}}]]
{{{legend5}}}
Dịch bệnh{{{disease}}}
Chủng virus{{{virus_strain}}}
Vị trí{{{location}}}
Trường hợp đầu tiên{{{first_case}}}
Ngày đầu{{{arrival_date}}}
Nguồn gốc{{{origin}}}
Trường hợp xác nhận{{{confirmed_cases}}}
Trường hợp nghi ngờ{{{suspected_cases}}}
Phục hồi{{{recovery_cases}}}
Tử vong
{{{deaths}}}
Vùng lãnh thổ
{{{territories}}}
Tổng số các trường hợp ILI{{{total_ili}}}
Trang web chính thức
{{{website}}}
Trường hợp nghi ngờ đã không được xác nhận là do chủng này bằng các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, mặc dù một số chủng khác có thể đã được loại trừ.
{{hộp thông tin đại dịch
| name =
| width =
| image     =
| image_size  =
| image_upright =
| alt      =
| caption    =
| map1 =
| legend1 =
| map2 =
| legend2 =
| map3 =
| legend3 =
| map4 =
| legend4 =
| map5 =
| legend5 =
| disease =
| virus_strain = <!-- hoặc | bacteria_strain = -->
         <!-- hoặc | parasite_strain = -->
         <!-- hoặc | pathogen_strain = -->
| location =
| first_case =
| arrival_date =
| origin =
| confirmed_cases =
| suspected_cases =
| recovery_cases =
| deaths =
| territories =
| total_ili =
| website =
}}

Dữ liệu bản mẫu

[sửa mã nguồn]

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt thành khối.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
namename

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
widthwidth

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
map1map1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
alt1alt1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
legend1legend1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
map2map2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
alt2alt2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
legend2legend2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
map3map3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
alt3alt3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
legend3legend3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
map4map4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
alt4alt4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
legend4legend4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
map5map5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
alt5alt5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
legend5legend5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
diseasedisease

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Virus strainvirus_strain

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Bacteria strainbacteria_strain

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Parasite strainparasite_strain

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Pathogen strainpathogen_strain

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
locationlocation

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
First casefirst_case

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Arrival datearrival_date

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
datesdates

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
originorigin

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Confirmed casesconfirmed_cases

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Suspected casessuspected_cases

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Recoveries casesrecovery_cases

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
deathsdeaths

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
territoriesterritories

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
total_ilitotal_ili

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
websitewebsite

không có miêu tả

Không rõtùy chọn