Bản mẫu:Hộp thông tin tàu vũ trụ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
{{{mission_name}}}
Huy hiệu nhiệm vụ
[[File:{{{insignia}}}|{{{insignia_size}}}]]
Thông tin nhiệm vụ{{{stats_ref}}}
Tên nhiệm vụ{{{mission_name}}}
Tên tàu vũ trụ{{{spacecraft_name}}}
Kiểu tàu vũ trụ{{{spacecraft_type}}}
Tàu con thoi{{{shuttle_name}}}
Môđun điều khiển{{{command_module}}}
Môđun phục vụ{{{service_module}}}
Môđun mặt trăng{{{lunar_module}}}
Khối lượng tàu{{{spacecraft_mass}}}
Số phi hành gia{{{crew_size}}}
Tín hiệu gọi{{{callsign}}}
Tên lửa phóng{{{booster}}}
Bệ phóng{{{launch_pad}}}
Ngày giờ phóng{{{launch_date}}}
Bắt đầu đi bộ ngoài không gian{{{spacewalk_begin}}}
Kết thúc đi bộ{{{spacewalk_end}}}
Hạ cánh mặt trăng{{{lunar_landing}}}
Địa điểm hạ cánh{{{landing_site}}}
Thời gian EVA trên mặt trăng{{{lunar_eva_duration}}}
Thời gian trên bề mặt mặt trăng{{{lunar_surface_time}}}
Xe mặt trăng{{{lunar_rover}}}
Thời gian EVA CMP{{{cmp_eva_duration}}}
Khối lượng mẫu đất đá mặt trăng{{{lunar_sample_mass}}}
Số quỹ đạo mặt trăng{{{lunar_orbits}}}
Tổng thời gian MĐDA trong quỹ đạo mặt trăng{{{time_lunar_orbits}}}
Hạ cánh{{{landing}}}
Thời gian bay{{{mission_duration}}}
Số lượng quỹ đạo{{{orbits}}}
Điểm viễn địa{{{apogee}}}
Điểm cận địa{{{perigee}}}
Điểm viễn trăng{{{apolune}}}
Điểm cận trăng{{{perilune}}}
Chu kỳ quỹ đạo{{{period}}}
Độ cao quỹ đạo{{{altitude}}}
Độ nghiêng quỹ đạo{{{inclination}}}
Khoảng cách đi được{{{distance_traveled}}}
Thời gian đốt cháy nhiên liệu{{{sso_burn}}}
Tốc độ tối đa{{{max_velocity}}}
Gia tốc đỉnh{{{peak_accel}}}
Giảm tốc đỉnh{{{peak_decel}}}
Cập bến lần 1
Bến cập{{{port1}}}
Ngày cập bến{{{dock1}}}
Ngày rời bến{{{undock1}}}
Thời gian cập bến{{{time1}}}
Cập bến lần 2
Bến cập{{{port2}}}
Ngày cập bến{{{dock2}}}
Ngày rời bến{{{undock2}}}
Thời gian cập bến{{{time2}}}
Cập bến lần 3
Bến cập{{{port3}}}
Ngày cập bến{{{dock3}}}
Ngày rời bến{{{undock3}}}
Thời gian cập bến{{{time3}}}
Hình phi hành đoàn
[[Image:{{{crew_photo}}}|200px]]
{{{crew_caption}}}
Các nhiệm vụ liên quan
Nhiệm vụ trước đó Nhiệm vụ tới
{{{previous_mission}}} {{{next_mission}}}

{{{footnotes}}}
Tài liệu bản mẫu[tạo]