Bản mẫu:Hộp thông tin tàu vũ trụ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
{{{mission_name}}}
Huy hiệu nhiệm vụ
[[File:{{{insignia}}}|{{{insignia_size}}}]]
Thông tin nhiệm vụ{{{stats_ref}}}
Tên nhiệm vụ {{{mission_name}}}
Tên tàu vũ trụ {{{spacecraft_name}}}
Kiểu tàu vũ trụ {{{spacecraft_type}}}
Tàu con thoi {{{shuttle_name}}}
Môđun điều khiển {{{command_module}}}
Môđun phục vụ {{{service_module}}}
Môđun mặt trăng {{{lunar_module}}}
Khối lượng tàu {{{spacecraft_mass}}}
Số phi hành gia {{{crew_size}}}
Tín hiệu gọi {{{callsign}}}
Tên lửa phóng {{{booster}}}
Bệ phóng {{{launch_pad}}}
Ngày giờ phóng {{{launch_date}}}
Bắt đầu đi bộ ngoài không gian {{{spacewalk_begin}}}
Kết thúc đi bộ {{{spacewalk_end}}}
Hạ cánh mặt trăng {{{lunar_landing}}}
Địa điểm hạ cánh {{{landing_site}}}
Thời gian EVA trên mặt trăng {{{lunar_eva_duration}}}
Thời gian trên bề mặt mặt trăng {{{lunar_surface_time}}}
Xe mặt trăng {{{lunar_rover}}}
Thời gian EVA CMP {{{cmp_eva_duration}}}
Khối lượng mẫu đất đá mặt trăng {{{lunar_sample_mass}}}
Số quỹ đạo mặt trăng {{{lunar_orbits}}}
Tổng thời gian MĐDA trong quỹ đạo mặt trăng {{{time_lunar_orbits}}}
Hạ cánh {{{landing}}}
Thời gian bay {{{mission_duration}}}
Số lượng quỹ đạo {{{orbits}}}
Điểm viễn địa {{{apogee}}}
Điểm cận địa {{{perigee}}}
Điểm viễn trăng {{{apolune}}}
Điểm cận trăng {{{perilune}}}
Chu kỳ quỹ đạo {{{period}}}
Độ cao quỹ đạo {{{altitude}}}
Độ nghiêng quỹ đạo {{{inclination}}}
Khoảng cách đi được {{{distance_traveled}}}
Thời gian đốt cháy nhiên liệu {{{sso_burn}}}
Tốc độ tối đa {{{max_velocity}}}
Gia tốc đỉnh {{{peak_accel}}}
Giảm tốc đỉnh {{{peak_decel}}}
Cập bến lần 1
Bến cập {{{port1}}}
Ngày cập bến {{{dock1}}}
Ngày rời bến {{{undock1}}}
Thời gian cập bến {{{time1}}}
Cập bến lần 2
Bến cập {{{port2}}}
Ngày cập bến {{{dock2}}}
Ngày rời bến {{{undock2}}}
Thời gian cập bến {{{time2}}}
Cập bến lần 3
Bến cập {{{port3}}}
Ngày cập bến {{{dock3}}}
Ngày rời bến {{{undock3}}}
Thời gian cập bến {{{time3}}}
Hình phi hành đoàn
[[Image:{{{crew_photo}}}|200px]]
{{{crew_caption}}}
Các nhiệm vụ liên quan
Nhiệm vụ trước đó Nhiệm vụ tới
{{{previous_mission}}} {{{next_mission}}}

{{{footnotes}}}
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]