Bản mẫu:Hộp thông tin tên tiếng Trung

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
{{{title}}}
[[file:{{{pic}}}|frameless]]
{{{piccap}}}
[[file:{{{pic2}}}|260px]]
{{{piccap2}}}
Tiếng Trung {{{c}}}
Phồn thể {{{t}}}
Giản thể {{{s}}}
chữ 'Phags-pa {{{phagspa}}}
Nghĩa đen {{{l}}}
Tên tiếng Trung thay thế
Tiếng Trung {{{c2}}}
Phồn thể {{{t2}}}
Giản thể {{{s2}}}
Nghĩa đen * {{{l2}}}
Tên thay thế tiếng Trung thứ hai
Tiếng Trung {{{c3}}}
Phồn thể {{{t3}}}
Giản thể {{{s3}}}
Nghĩa đen * {{{l3}}}
Tên thay thế tiếng Trung thứ ba
Tiếng Trung {{{c4}}}
Phồn thể {{{t4}}}
Giản thể {{{s4}}}
Nghĩa đen * {{{l4}}}
Tên tiếng Miến Điện
Tiếng Miến Diện {{{my}}}
IPA {{{bi}}}
Tên tiếng Tạng
Tiếng Tạng {{{tib}}}
Tên tiếng Đông Can
Tiếng Đông Can {{{dungan}}}
Tiểu nhi kinh {{{dungan-xej}}}
Latinh hóa {{{dungan-latin}}}
Hán tự {{{dungan-han}}}
Tên tiếng Việt
Tiếng Việt {{{vie}}}
Tên thay thế Tiếng Việt {{{vie2}}}
Quốc ngữ {{{qn}}}
Hán-Nôm {{{hn}}}
Hán-Việt {{{hanviet}}}
Chữ nôm {{{chunom}}}
Hán tự {{{hantu}}}
Tên tiếng Thái Lan
Tiếng Thái Lan {{{tha}}}
RTGS {{{rtgs}}}
Tên tiếng Choang
Tiếng Choang {{{zha}}}
Tên tiếng Triều Tiên
Hangul {{{hangul}}}
Hanja {{{hanja}}}
Nghĩa đen {{{lk}}}
Tên tiếng Mông Cổ
Chữ Kirin {{{mon}}}
Chữ Mông Cổ {{{mong}}}
Tên tiếng Nhật
Kanji {{{kanji}}}
Kana {{{kana}}}
Hiragana {{{hiragana}}}
Kyūjitai {{{kyujitai}}}
Shinjitai {{{shinjitai}}}
Tên tiếng Mã Lai
Tiếng Mã Lai {{{msa}}}
Tên tiếng Indonesia
Tiếng Indonesia {{{ind}}}
Tên tiếng Filipino
Tiếng Tagalog {{{tgl}}}
Tên tiếng Uyghur
Tiếng Uyghur
{{{uig}}}
Tên tiếng Mãn
Tiếng Mãn {{{mnc}}}
Tên tiếng Tamil
Tiếng Tamil {{{tam}}}
Tên tiếng Hindi
Tiếng Hindi {{{hin}}}
Tên tiếng Phạn
Tiếng Phạn {{{san}}}
Tên tiếng Pali
Tiếng Pali {{{pli}}}
Tên tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Bồ Đào Nha {{{por}}}
Tên tiếng Nga
Tiếng Nga {{{rus}}}
Latinh hóa {{{rusr}}}
Tên tiếng {{{lang1}}}
{{{lang1}}} {{{lang1_content}}}
Tên tiếng {{{lang2}}}
{{{lang2}}} {{{lang2_content}}}
Tên tiếng {{{lang3}}}
{{{lang3}}} {{{lang3_content}}}
{{{footnote}}}
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Tiêu đề hộp thông tin
Sample.svg
Chú thích hình 1
Sample.svg
Chú thích hình 2
Tên tiếng Trung
Tiếng Trung Tiếng Trung
Phồn thể Phồn thể
Giản thể Giản thể
chữ 'Phags-pa chữ 'Phags-pa
Nghĩa đen Nghĩa đen
Tên tiếng Trung thay thế
Tiếng Trung Tiếng Trung
Phồn thể Phồn thể
Giản thể Giản thể
Nghĩa đen Nghĩa đen
Tên thay thế tiếng Trung thứ hai
Tiếng Trung Tiếng Trung
Phồn thể Phồn thể
Giản thể Giản thể
Nghĩa đen Nghĩa đen
Tên thay thế tiếng Trung thứ ba
Tiếng Trung Tiếng Trung
Phồn thể Phồn thể
Giản thể Giản thể
Nghĩa đen Nghĩa đen
Tên tiếng Miến Điện
Tiếng Miến Diện Tiếng Miến Diện
IPA IPA
Tên tiếng Tạng
Tiếng Tạng Tiếng Tạng
Tên tiếng Đông Can
Tiếng Đông Can Tiếng Đông Can
Tiểu nhi kinh Tiểu nhi kinh
Latinh hóa Latinh hóa
Hán tự Hán tự
Tên tiếng Việt
Tiếng Việt Tiếng Việt
Tên thay thế Tiếng Việt Tên thay thế Tiếng Việt
Quốc ngữ Quốc ngữ
Hán-Nôm Hán-Nôm
Hán-Việt {{{hanviet}}}
Chữ nôm Chữ nôm
Hán tự Hán tự
Tên tiếng Thái Lan
Tiếng Thái Lan Tiếng Thái Lan
RTGS RTGS
Tên tiếng Choang
Tiếng Choang Tiếng Choang
Tên tiếng Triều Tiên
Hangul Hangul
Hanja Hanja
Nghĩa đen Nghĩa đen
Tên tiếng Mông Cổ
Chữ Kirin Chữ Kirin
Chữ Mông Cổ Chữ Mông Cổ
Tên tiếng Nhật
Kanji Kanji
Kana Kana
Hiragana Hiragana
Kyūjitai Kyūjitai
Shinjitai Shinjitai
Tên tiếng Mã Lai
Tiếng Mã Lai Tiếng Mã Lai
Tên tiếng Indonesia
Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia
Tên tiếng Filipino
Tiếng Tagalog Tiếng Tagalog
Tên tiếng Uyghur
Tiếng Uyghur
Tiếng Uyghur
Tên tiếng Mãn
Tiếng Mãn Tiếng Mãn
Tên tiếng Tamil
Tiếng Tamil Tiếng Tamil
Tên tiếng Hindi
Tiếng Hindi Tiếng Hindi
Tên tiếng Phạn
Tiếng Phạn Tiếng Phạn
Tên tiếng Pali
Tiếng Pali Tiếng Pali
Tên tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha
Tên tiếng Nga
Tiếng Nga Tiếng Nga
Latinh hóa Latinh hóa
Tên tiếng Tên tiếng {{{lang1}}}
[[Tiếng Tên tiếng {{{lang1}}}|Tên tiếng {{{lang1}}}]] Nội dung của {{{lang1}}}
Tên tiếng Tên tiếng {{{lang2}}}
[[Tiếng Tên tiếng {{{lang2}}}|Tên tiếng {{{lang2}}}]] Nội dung của {{{lang2}}}
Tên tiếng Tên tiếng {{{lang3}}}
[[Tiếng Tên tiếng {{{lang3}}}|Tên tiếng {{{lang3}}}]] Nội dung của {{{lang3}}}
Chú
{{Hộp thông tin tên tiếng Trung
| title = <!--- Tiêu đề hộp thông tin --->
| pic = <!--- Hình 1 --->
| piccap = <!--- Chú thích hình 1 --->
| pic2 = <!--- Hình 2 --->
| piccap2 = <!--- Chú thích hình 2 --->
| c = <!--- Tiếng Trung --->
| t = <!--- Phồn thể --->
| s = <!--- Giản thể --->
| phagspa = <!--- chữ 'Phags-pa --->
| l = <!--- Nghĩa đen --->
<!--- Phiên âm --->
<!--- Tiếng Cám --->
| gan = <!--- Bính âm --->
<!--- Tiếng Khách Gia --->
| h = <!--- Bính âm --->
<!--- Quan thoại --->
| p = <!--- Bính âm Hán ngữ --->
| tp = <!--- Bính âm thông dụng --->
| w = <!--- Wade–Giles --->
| mi = <!--- IPA --->
| psp= <!--- Bản đồ bưu chính --->
| myr = <!--- Latinh hóa Yale --->
| gr = <!--- Quốc ngữ La Mã tự --->
| mps = <!--- MPS2 --->
| bpmf = <!--- Chú âm phù hiệu --->
| xej = <!--- Tiểu nhi kinh --->
| zh-dungan = <!--- Tiếng Đông Can --->
| sic = <!--- Bính âm phương ngữ Tứ Xuyên --->
<!--- Tiếng Mân --->
| poj = <!--- Bạch thoại tự tiếng Mân Tuyền Chương --->
| tl = <!--- Đài La --->
| buc = <!--- Bình thoại tự tiếng Mân Đông --->
| teo = <!--- Bính âm tiếng Triều Châu --->
<!--- Tiếng Ngô --->
| wuu = <!--- Bính âm --->
| lmz = <!--- Bính âm Tiếng Thượng Hải --->
<!--- Tiếng Tương --->
| hsn = <!--- Bính âm --->
<!--- Tiếng Quảng Đông --->
| j = <!--- Việt bính --->
| ci = <!--- IPA --->
| y = <!--- La tinh hóa Yale --->
| gd = <!--- Bính âm Quảng Đông --->
| toi = <!--- Việt bính phương ngữ Đài Sơn --->
<!--- Tiếng Hán cổ đại --->
| phagspa-latin = <!--- Latinh hóa 'Phags-pa --->
<!--- Tiếng Hán trung đại --->
| mc = <!--- Tiếng Hán trung đại --->
| emc = <!--- Tiếng Hán trung đại thời đầu --->
| lmc = <!--- Tiếng Hán trung đại thời cuối --->
<!--- Tên tiếng Trung thay thế --->
| c2 = <!--- Tiếng Trung --->
| t2 = <!--- Phồn thể --->
| s2 = <!--- Giản thể --->
| l2 = <!--- Nghĩa đen --->
<!--- Phiên âm --->
<!--- Tiếng Cám --->
| gan2 = <!--- Bính âm --->
<!--- Tiếng Khách Gia --->
| h2 = <!--- Bính âm --->
<!--- Quan thoại --->
| p2 = <!--- Bính âm Hán ngữ --->
| tp2 = <!--- Bính âm thông dụng --->
| w2 = <!--- Wade–Giles --->
| mi2 = <!--- IPA --->
| psp2= <!--- Bản đồ bưu chính --->
| myr2 = <!--- Latinh hóa Yale --->
| gr2 = <!--- Quốc ngữ La Mã tự --->
| mps2 = <!--- MPS2 --->
| bpmf2 = <!--- Chú âm phù hiệu --->
| xej2 = <!--- Tiểu nhi kinh --->
| zh-dungan2 = <!--- Tiếng Đông Can --->
<!--- Bính âm --->
| sic2 = <!--- phương ngữ Tứ Xuyên --->
<!--- Tiếng Mân --->
| poj2 = <!--- Bạch thoại tự tiếng Mân Tuyền Chương --->
| buc2 = <!--- Bình thoại tự tiếng Mân Đông --->
| teo2 = <!--- Bính âm tiếng Triều Châu --->
<!--- Tiếng Ngô --->
| wuu2 = <!--- Bính âm --->
| lmz2 = <!--- Bính âm tiếng Thượng Hải --->
<!--- Tiếng Tương --->
| hsn2 = <!--- Bính âm --->
<!--- Tiếng Quảng Đông --->
| j2 = <!--- Việt bính --->
| ci2 = <!--- IPA --->
| y2 = <!--- Latinh hóa Yale --->
| gd2 = <!--- Bính âm Quảng Đông --->
<!--- Việt bính --->
| toi2 = <!--- phương ngữ Đài Sơn --->
<!--- Tên thay thế tiếng Trung thứ hai --->
| c3 = <!--- Tiếng Trung --->
| t3 = <!--- Phồn thể --->
| s3 = <!--- Giản thể --->
| l3 = <!--- Nghĩa đen --->
<!--- Phiên âm --->
<!--- Tiếng Cám --->
| gan3 = <!--- Bính âm --->
<!--- Tiếng Khách Gia --->
| h3 = <!--- Bính âm --->
<!--- Quan thoại --->
| p3 = <!--- Bính âm Hán ngữ --->
| tp3 = <!--- Bính âm thông dụng --->
| w3 = <!--- Wade–Giles --->
| mi3 = <!--- IPA --->
| psp3= <!--- Bản đồ bưu chính --->
| myr3 = <!--- Latinh hóa Yale --->
| gr3 = <!--- Quốc ngữ La Mã tự --->
| mps3 = <!--- MPS3 --->
| bpmf3 = <!--- Chú âm phù hiệu --->
| xej3 = <!--- Tiểu nhi kinh --->
| zh-dungan3 = <!--- Tiếng Đông Can --->
| sic3 = <!--- Bính âm phương ngữ Tứ Xuyên --->
<!--- Tiếng Mân --->
| poj3 = <!--- Bạch thoại tự tiếng Mân Tuyền Chương --->
| buc3 = <!--- Bình thoại tự tiếng Mân Đông --->
| teo3 = <!--- Bính âm tiếng Triều Châu --->
<!--- Tiếng Ngô --->
| wuu3 = <!--- Bính âm --->
| lmz3 = <!--- Bính âm tiếng Thượng Hải --->
<!--- Tiếng Tương --->
| hsn3 = <!--- Bính âm --->
<!--- Tiếng Quảng Đông --->
| j3 = <!--- Việt bính --->
| ci3 = <!--- IPA --->
| y3 = <!--- Latinh hóa Yale --->
| gd3 = <!--- Bính âm Quảng Đông --->
| toi3 = <!--- Việt bính phương ngữ Đài Sơn --->
<!--- Tên thay thế tiếng Trung thứ ba --->
| c4 = <!--- Tiếng Trung --->
| t4 = <!--- Phồn thể --->
| s4 = <!--- Giản thể --->
| l4 = <!--- Nghĩa đen --->
<!--- Phiên âm --->
<!--- Tiếng Cám --->
| gan4 = <!--- Bính âm --->
<!--- Tiếng Khách Gia --->
| h4 = <!--- Bính âm --->
<!--- Quan thoại --->
| p4 = <!--- Bính âm Hán ngữ --->
| tp4 = <!--- Bính âm thông dụng --->
| w4 = <!--- Wade–Giles --->
| mi4 = <!--- IPA --->
| psp4= <!--- Bản đồ bưu chính --->
| myr4 = <!--- Latinh hóa Yale --->
| gr4 = <!--- Quốc ngữ La Mã tự --->
| mps4 = <!--- MPS4 --->
| bpmf4 = <!--- Chú âm phù hiệu --->
| xej4 = <!--- Tiểu nhi kinh --->
| zh-dungan4 = <!--- Tiếng Đông Can --->
<!--- Bính âm --->
| sic4 = <!--- phương ngữ Tứ Xuyên --->
<!--- Tiếng Mân --->
| poj4 = <!--- Bạch thoại tự tiếng Mân Tuyền Chương --->
| buc4 = <!--- Bình thoại tự tiếng Mân Đông --->
| teo4 = <!--- Bính âm tiếng Triều Châu --->
<!--- Tiếng Ngô --->
| wuu4 = <!--- Bính âm --->
| lmz4 = <!--- Bính âm tiếng Thượng Hải --->
<!--- Tiếng Tương --->
| hsn4 = <!--- Bính âm --->
<!--- Tiếng Quảng Đông --->
| j4 = <!--- Việt bính --->
| ci4 = <!--- IPA --->
| y4 = <!--- Latinh hóa Yale --->
| gd4 = <!--- Bính âm Quảng Đông --->
| toi4 = <!--- Việt bính phương ngữ Đài Sơn --->
<!--- Tên tiếng Miến Điện --->
| my = <!--- Tiếng Miến Diện --->
| bi = <!--- IPA --->
<!--- Tên tiếng Tạng --->
| tib = <!--- Tiếng Tạng --->
<!--- Phiên âm --->
| wylie = <!--- Wylie --->
| thdl = <!--- THL --->
| zwpy = <!--- Bính âm tiếng Tạng --->
| lhasa = <!--- IPA phương ngữ Lhasa --->
<!--- Tên tiếng Đông Can --->
| dungan = <!--- Tiếng Đông Can --->
| dungan-xej = <!--- Tiểu nhi kinh --->
| dungan-latin = <!--- Latinh hóa --->
| dungan-han = <!--- Hán tự --->
<!--- Tên tiếng Việt --->
| vie = <!--- Tiếng Việt --->
| vie2 = <!--- Tên thay thế Tiếng Việt --->
| qn = <!--- Quốc ngữ --->
| hn = <!--- Hán-Nôm --->
| chunom = <!--- Chữ nôm --->
| hantu = <!--- Hán tự --->
<!--- Tên tiếng Thái Lan --->
| tha = <!--- Tiếng Thái Lan --->
| rtgs = <!--- RTGS --->
<!--- Tên tiếng Choang --->
| zha = <!--- Tiếng Choang --->
<!--- Tên tiếng Triều Tiên --->
| hangul = <!--- Hangul --->
| hanja = <!--- Hanja --->
| lk = <!--- Nghĩa đen --->
<!--- Chuyển tự --->
<!--- McCune --->
| mr = <!--- Reischauer --->
<!--- Tên tiếng Mông Cổ --->
| mon = <!--- Chữ Kirin --->
| mong = <!--- Chữ Mông Cổ --->
<!--- Phiên âm --->
| monr = <!--- SASM/GNC --->
<!--- Tên tiếng Nhật --->
| kanji = <!--- Kanji --->
| kana = <!--- Kana --->
| hiragana = <!--- Hiragana --->
| kyujitai = <!--- Kyūjitai --->
| shinjitai = <!--- Shinjitai --->
<!--- Phiên âm --->
| romaji = <!--- Latinh hóa --->
| revhep = <!--- Hepburn sửa đổi --->
| tradhep = <!--- Hepburn truyền thống --->
| kunrei = <!--- Kunrei-shiki --->
| nihon = <!--- Nihon-shiki --->
<!--- Tên tiếng Mã Lai --->
| msa = <!--- Tiếng Mã Lai --->
<!--- Tên tiếng Indonesia --->
| ind = <!--- Tiếng Indonesia --->
<!--- Tên tiếng Filipino --->
| tgl = <!--- Tiếng Tagalog --->
<!--- Tên tiếng Uyghur --->
| uig = <!--- Tiếng Uyghur --->
<!--- Phiên âm --->
| uly = <!--- Latin Yëziqi --->
| uyy = <!--- Yengi Yezik̡ --->
| sgs = <!--- SASM/GNC --->
| usy = <!--- Siril Yëziqi --->
| uipa = <!--- IPA tiếng Uyghur --->
<!--- Tên tiếng Mãn --->
| mnc = <!--- Tiếng Mãn --->
<!--- Tên tiếng Tamil --->
| tam = <!--- Tiếng Tamil --->
<!--- Tên tiếng Hindi --->
| hin = <!--- Tiếng Hindi --->
<!--- Tên tiếng Phạn --->
| san = <!--- Tiếng Phạn --->
<!--- Tên tiếng Pali --->
| pli = <!--- Tiếng Pali --->
<!--- Tên tiếng Bồ Đào Nha --->
| por = <!--- Tiếng Bồ Đào Nha --->
<!--- Tên tiếng Nga --->
| rus = <!--- Tiếng Nga --->
| rusr = <!--- Latinh hóa --->
| lang1 = <!--- Tên tiếng {{{lang1}}} --->
| lang1_content = <!--- Nội dung của {{{lang1}}} --->
| lang2 = <!--- Tên tiếng {{{lang2}}} --->
| lang2_content = <!--- Nội dung của {{{lang2}}} --->
| lang3 = <!--- Tên tiếng {{{lang3}}} --->
| lang3_content = <!--- Nội dung của {{{lang3}}} --->
| footnote = <!--- Chú --->
}}