Bản mẫu:Hộp thông tin tên tiếng Trung

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Tiêu đề hộp thông tin
Chú thích hình 1
Chú thích hình 2
Tên tiếng Trung
Tiếng TrungTiếng Trung
Phồn thểPhồn thể
Giản thểGiản thể
La tinhBản đồ bưu chính
Nghĩa đenNghĩa đen
Tên tiếng Trung thay thế
Tiếng TrungTiếng Trung
Phồn thểPhồn thể
Giản thểGiản thể
La tinhBản đồ bưu chính
Nghĩa đenNghĩa đen
Tên tiếng Trung thay thế thứ 2
Tiếng TrungTiếng Trung
Phồn thểPhồn thể
Giản thểGiản thể
La tinhBản đồ bưu chính
Nghĩa đenNghĩa đen
Tên tiếng Trung thay thế thứ 3
Tiếng TrungTiếng Trung
Phồn thểPhồn thể
Giản thểGiản thể
La tinhBản đồ bưu chính
Nghĩa đenNghĩa đen
Tên tiếng Miến Điện
Tiếng Miến ĐiệnTiếng Miến Diện
IPAIPA
Tên Tây Tạng
Chữ Tạng Tiếng Tạng
Tên Đông Can
Tiếng Đông CanTiếng Đông Can
Xiao'erjingTiểu nhi kinh
la tinh hóaLatinh hóa
Chữ HánHán tự
Tên tiếng Việt
Tiếng ViệtTiếng Việt
Chữ Quốc ngữQuốc ngữ
Hán-NômHán-Nôm
Chữ NômChữ nôm
Tên tiếng Thái
Tiếng TháiTiếng Thái Lan
Hệ thống Chuyển tự Tiếng Thái Hoàng giaRTGS
Tên tiếng Tráng
Tiếng TrángTiếng Choang
Tên tiếng Triều Tiên
Hangul
Hangul
Hanja
Hanja
Nghĩa đenNghĩa đen
Tên tiếng Mông Cổ
Cyrillic tiếng Mông CổChữ Kirin
Chữ Mông Cổ Chữ Mông Cổ
Tên tiếng Nhật
KanjiKanji
KanaKana
HiraganaHiragana
KyūjitaiKyūjitai
ShinjitaiShinjitai
Tên tiếng Mã Lai
Mã LaiTiếng Mã Lai
Tên tiếng Indonesia
IndonesiaTiếng Indonesia
Tên tiếng Filipino
TagalogTiếng Tagalog
Tên tiếng Duy Ngô Nhĩ
Tiếng Duy Ngô Nhĩ
Tiếng Uyghur
Tên tiếng Mãn
Bảng chữ cái tiếng Mãn Tiếng Mãn
Tên tiếng Tamil
TamilTiếng Tamil
Tên tiếng Hindi
HindiTiếng Hindi
Tên tiếng Phạn
PhạnTiếng Phạn
Tên tiếng Nam Phạn
Nam PhạnTiếng Pali
Tên tiếng Bồ Đào Nha
Bồ Đào NhaTiếng Bồ Đào Nha
Tên tiếng Nga
Tiếng NgaTiếng Nga
Latinh hóaLatinh hóa
Tên tiếng
[[Tiếng |]][Nội dung của {{{lang1}}}] lỗi: {{lang}}: thẻ ngôn ngữ không rõ: Tên tiếng {{{lang1}}} (trợ giúp)
Tên tiếng
[[Tiếng |]][Nội dung của {{{lang2}}}] lỗi: {{lang}}: thẻ ngôn ngữ không rõ: Tên tiếng {{{lang2}}} (trợ giúp)
Tên tiếng
[[Tiếng |]][Nội dung của {{{lang3}}}] lỗi: {{lang}}: thẻ ngôn ngữ không rõ: Tên tiếng {{{lang3}}} (trợ giúp)
Ghi chú
{{Hộp thông tin tên tiếng Trung
| title = <!--- Tiêu đề hộp thông tin --->
| pic = <!--- Hình 1 --->
| piccap = <!--- Chú thích hình 1 --->
| pic2 = <!--- Hình 2 --->
| piccap2 = <!--- Chú thích hình 2 --->
| c = <!--- Tiếng Trung --->
| t = <!--- Phồn thể --->
| s = <!--- Giản thể --->
| phagspa = <!--- chữ 'Phags-pa --->
| l = <!--- Nghĩa đen --->
<!--- Phiên âm --->
<!--- Tiếng Cám --->
| gan = <!--- Bính âm --->
<!--- Tiếng Khách Gia --->
| h = <!--- Bính âm --->
<!--- Quan thoại --->
| p = <!--- Bính âm Hán ngữ --->
| tp = <!--- Bính âm thông dụng --->
| w = <!--- Wade–Giles --->
| mi = <!--- IPA --->
| psp= <!--- Bản đồ bưu chính --->
| myr = <!--- Latinh hóa Yale --->
| gr = <!--- Quốc ngữ La Mã tự --->
| mps = <!--- MPS2 --->
| bpmf = <!--- Chú âm phù hiệu --->
| xej = <!--- Tiểu nhi kinh --->
| zh-dungan = <!--- Tiếng Đông Can --->
| sic = <!--- Bính âm phương ngữ Tứ Xuyên --->
<!--- Tiếng Mân --->
| poj = <!--- Bạch thoại tự tiếng Mân Tuyền Chương --->
| tl = <!--- Đài La --->
| buc = <!--- Bình thoại tự tiếng Mân Đông --->
| teo = <!--- Bính âm tiếng Triều Châu --->
<!--- Tiếng Ngô --->
| wuu = <!--- Bính âm --->
| lmz = <!--- Bính âm Tiếng Thượng Hải --->
<!--- Tiếng Tương --->
| hsn = <!--- Bính âm --->
<!--- Tiếng Quảng Đông --->
| j = <!--- Việt bính --->
| ci = <!--- IPA --->
| y = <!--- La tinh hóa Yale --->
| gd = <!--- Bính âm Quảng Đông --->
| toi = <!--- Việt bính phương ngữ Đài Sơn --->
<!--- Tiếng Hán cổ đại --->
| phagspa-latin = <!--- Latinh hóa 'Phags-pa --->
<!--- Tiếng Hán trung đại --->
| mc = <!--- Tiếng Hán trung đại --->
| emc = <!--- Tiếng Hán trung đại thời đầu --->
| lmc = <!--- Tiếng Hán trung đại thời cuối --->
<!--- Tên tiếng Trung thay thế --->
| c2 = <!--- Tiếng Trung --->
| t2 = <!--- Phồn thể --->
| s2 = <!--- Giản thể --->
| l2 = <!--- Nghĩa đen --->
<!--- Phiên âm --->
<!--- Tiếng Cám --->
| gan2 = <!--- Bính âm --->
<!--- Tiếng Khách Gia --->
| h2 = <!--- Bính âm --->
<!--- Quan thoại --->
| p2 = <!--- Bính âm Hán ngữ --->
| tp2 = <!--- Bính âm thông dụng --->
| w2 = <!--- Wade–Giles --->
| mi2 = <!--- IPA --->
| psp2= <!--- Bản đồ bưu chính --->
| myr2 = <!--- Latinh hóa Yale --->
| gr2 = <!--- Quốc ngữ La Mã tự --->
| mps2 = <!--- MPS2 --->
| bpmf2 = <!--- Chú âm phù hiệu --->
| xej2 = <!--- Tiểu nhi kinh --->
| zh-dungan2 = <!--- Tiếng Đông Can --->
<!--- Bính âm --->
| sic2 = <!--- phương ngữ Tứ Xuyên --->
<!--- Tiếng Mân --->
| poj2 = <!--- Bạch thoại tự tiếng Mân Tuyền Chương --->
| buc2 = <!--- Bình thoại tự tiếng Mân Đông --->
| teo2 = <!--- Bính âm tiếng Triều Châu --->
<!--- Tiếng Ngô --->
| wuu2 = <!--- Bính âm --->
| lmz2 = <!--- Bính âm tiếng Thượng Hải --->
<!--- Tiếng Tương --->
| hsn2 = <!--- Bính âm --->
<!--- Tiếng Quảng Đông --->
| j2 = <!--- Việt bính --->
| ci2 = <!--- IPA --->
| y2 = <!--- Latinh hóa Yale --->
| gd2 = <!--- Bính âm Quảng Đông --->
<!--- Việt bính --->
| toi2 = <!--- phương ngữ Đài Sơn --->
<!--- Tên thay thế tiếng Trung thứ hai --->
| c3 = <!--- Tiếng Trung --->
| t3 = <!--- Phồn thể --->
| s3 = <!--- Giản thể --->
| l3 = <!--- Nghĩa đen --->
<!--- Phiên âm --->
<!--- Tiếng Cám --->
| gan3 = <!--- Bính âm --->
<!--- Tiếng Khách Gia --->
| h3 = <!--- Bính âm --->
<!--- Quan thoại --->
| p3 = <!--- Bính âm Hán ngữ --->
| tp3 = <!--- Bính âm thông dụng --->
| w3 = <!--- Wade–Giles --->
| mi3 = <!--- IPA --->
| psp3= <!--- Bản đồ bưu chính --->
| myr3 = <!--- Latinh hóa Yale --->
| gr3 = <!--- Quốc ngữ La Mã tự --->
| mps3 = <!--- MPS3 --->
| bpmf3 = <!--- Chú âm phù hiệu --->
| xej3 = <!--- Tiểu nhi kinh --->
| zh-dungan3 = <!--- Tiếng Đông Can --->
| sic3 = <!--- Bính âm phương ngữ Tứ Xuyên --->
<!--- Tiếng Mân --->
| poj3 = <!--- Bạch thoại tự tiếng Mân Tuyền Chương --->
| buc3 = <!--- Bình thoại tự tiếng Mân Đông --->
| teo3 = <!--- Bính âm tiếng Triều Châu --->
<!--- Tiếng Ngô --->
| wuu3 = <!--- Bính âm --->
| lmz3 = <!--- Bính âm tiếng Thượng Hải --->
<!--- Tiếng Tương --->
| hsn3 = <!--- Bính âm --->
<!--- Tiếng Quảng Đông --->
| j3 = <!--- Việt bính --->
| ci3 = <!--- IPA --->
| y3 = <!--- Latinh hóa Yale --->
| gd3 = <!--- Bính âm Quảng Đông --->
| toi3 = <!--- Việt bính phương ngữ Đài Sơn --->
<!--- Tên thay thế tiếng Trung thứ ba --->
| c4 = <!--- Tiếng Trung --->
| t4 = <!--- Phồn thể --->
| s4 = <!--- Giản thể --->
| l4 = <!--- Nghĩa đen --->
<!--- Phiên âm --->
<!--- Tiếng Cám --->
| gan4 = <!--- Bính âm --->
<!--- Tiếng Khách Gia --->
| h4 = <!--- Bính âm --->
<!--- Quan thoại --->
| p4 = <!--- Bính âm Hán ngữ --->
| tp4 = <!--- Bính âm thông dụng --->
| w4 = <!--- Wade–Giles --->
| mi4 = <!--- IPA --->
| psp4= <!--- Bản đồ bưu chính --->
| myr4 = <!--- Latinh hóa Yale --->
| gr4 = <!--- Quốc ngữ La Mã tự --->
| mps4 = <!--- MPS4 --->
| bpmf4 = <!--- Chú âm phù hiệu --->
| xej4 = <!--- Tiểu nhi kinh --->
| zh-dungan4 = <!--- Tiếng Đông Can --->
<!--- Bính âm --->
| sic4 = <!--- phương ngữ Tứ Xuyên --->
<!--- Tiếng Mân --->
| poj4 = <!--- Bạch thoại tự tiếng Mân Tuyền Chương --->
| buc4 = <!--- Bình thoại tự tiếng Mân Đông --->
| teo4 = <!--- Bính âm tiếng Triều Châu --->
<!--- Tiếng Ngô --->
| wuu4 = <!--- Bính âm --->
| lmz4 = <!--- Bính âm tiếng Thượng Hải --->
<!--- Tiếng Tương --->
| hsn4 = <!--- Bính âm --->
<!--- Tiếng Quảng Đông --->
| j4 = <!--- Việt bính --->
| ci4 = <!--- IPA --->
| y4 = <!--- Latinh hóa Yale --->
| gd4 = <!--- Bính âm Quảng Đông --->
| toi4 = <!--- Việt bính phương ngữ Đài Sơn --->
<!--- Tên tiếng Miến Điện --->
| my = <!--- Tiếng Miến Diện --->
| bi = <!--- IPA --->
<!--- Tên tiếng Tạng --->
| tib = <!--- Tiếng Tạng --->
<!--- Phiên âm --->
| wylie = <!--- Wylie --->
| thdl = <!--- THL --->
| zwpy = <!--- Bính âm tiếng Tạng --->
| lhasa = <!--- IPA phương ngữ Lhasa --->
<!--- Tên tiếng Đông Can --->
| dungan = <!--- Tiếng Đông Can --->
| dungan-xej = <!--- Tiểu nhi kinh --->
| dungan-latin = <!--- Latinh hóa --->
| dungan-han = <!--- Hán tự --->
<!--- Tên tiếng Việt --->
| vie = <!--- Tiếng Việt --->
| vie2 = <!--- Tên thay thế Tiếng Việt --->
| qn = <!--- Quốc ngữ --->
| hn = <!--- Hán-Nôm --->
| chunom = <!--- Chữ nôm --->
| hantu = <!--- Hán tự --->
<!--- Tên tiếng Thái Lan --->
| tha = <!--- Tiếng Thái Lan --->
| rtgs = <!--- RTGS --->
<!--- Tên tiếng Choang --->
| zha = <!--- Tiếng Choang --->
<!--- Tên tiếng Triều Tiên --->
| hangul = <!--- Hangul --->
| hanja = <!--- Hanja --->
| lk = <!--- Nghĩa đen --->
<!--- Chuyển tự --->
<!--- McCune --->
| mr = <!--- Reischauer --->
<!--- Tên tiếng Mông Cổ --->
| mon = <!--- Chữ Kirin --->
| mong = <!--- Chữ Mông Cổ --->
<!--- Phiên âm --->
| monr = <!--- SASM/GNC --->
<!--- Tên tiếng Nhật --->
| kanji = <!--- Kanji --->
| kana = <!--- Kana --->
| hiragana = <!--- Hiragana --->
| kyujitai = <!--- Kyūjitai --->
| shinjitai = <!--- Shinjitai --->
<!--- Phiên âm --->
| romaji = <!--- Latinh hóa --->
| revhep = <!--- Hepburn sửa đổi --->
| tradhep = <!--- Hepburn truyền thống --->
| kunrei = <!--- Kunrei-shiki --->
| nihon = <!--- Nihon-shiki --->
<!--- Tên tiếng Mã Lai --->
| msa = <!--- Tiếng Mã Lai --->
<!--- Tên tiếng Indonesia --->
| ind = <!--- Tiếng Indonesia --->
<!--- Tên tiếng Filipino --->
| tgl = <!--- Tiếng Tagalog --->
<!--- Tên tiếng Uyghur --->
| uig = <!--- Tiếng Uyghur --->
<!--- Phiên âm --->
| uly = <!--- Latin Yëziqi --->
| uyy = <!--- Yengi Yezik̡ --->
| sgs = <!--- SASM/GNC --->
| usy = <!--- Siril Yëziqi --->
| uipa = <!--- IPA tiếng Uyghur --->
<!--- Tên tiếng Mãn --->
| mnc = <!--- Tiếng Mãn --->
<!--- Tên tiếng Tamil --->
| tam = <!--- Tiếng Tamil --->
<!--- Tên tiếng Hindi --->
| hin = <!--- Tiếng Hindi --->
<!--- Tên tiếng Phạn --->
| san = <!--- Tiếng Phạn --->
<!--- Tên tiếng Pali --->
| pli = <!--- Tiếng Pali --->
<!--- Tên tiếng Bồ Đào Nha --->
| por = <!--- Tiếng Bồ Đào Nha --->
<!--- Tên tiếng Nga --->
| rus = <!--- Tiếng Nga --->
| rusr = <!--- Latinh hóa --->
| lang1 = <!--- Tên tiếng {{{lang1}}} --->
| lang1_content = <!--- Nội dung của {{{lang1}}} --->
| lang2 = <!--- Tên tiếng {{{lang2}}} --->
| lang2_content = <!--- Nội dung của {{{lang2}}} --->
| lang3 = <!--- Tên tiếng {{{lang3}}} --->
| lang3_content = <!--- Nội dung của {{{lang3}}} --->
| footnote = <!--- Ghi chú --->
}}

Các bản mẫu con sử dụng trong Hộp thông tin tên tiếng Trung