Bản mẫu:Hộp trợ giúp

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tiêu bản này giúp thêm một Tiêu bản điều hướng một cách nhanh chóng bằng cách bổ sung thêm danh sách các liên kết.

Cách sử dụng

{{hộp trợ giúp
|tên    = 

|nhóm1  = 
|dsách1   = 

|nhóm2  = 
|dsách2   = 

 ...

|nhóm10 = 
|dsách10  = 
}}

Tham số

Bắt buộc

tên
Tên của tiêu bản, sẽ xuất hiện ở hàng trên của bảng.
dsáchn
(tức là dsách1, dsách2, v.v.) Phần thân của tiêu bản, thường là danh sách các liên kết. Bạn có thể định dạng ngay tại đây, dù nội dung có thể ghi theo nhiều hàng nếu toàn bộ danh sách được bỏ trong <div> </div>. Ít nhất phải có một tham số dsách. Mỗi dsáchn có thể đi trước bởi một tham số nhómn, nếu có (xem phía dưới). Giới hạn là 10 danh sách/nhóm trong một tiêu bản parameter, if provided (see below). There is a limit of 10 lists/groups in .

Tùy chọn

nhómn
(tức là, nhóm1, nhóm2, v.v.) Nếu được chỉ định, văn bản sẽ xuất hiện tại tiêu đề phía trên dsáchn.
tham số đầu tiên
CSS viết vào trong cho bảng

Trình bày bảng

Bảng được tạo ra từ các tham số sau của {{hộp trợ giúp}}:

Ví dụ

{{hộp trợ giúp|width:200px;
|tên=[[:Thể loại:Quy định chính thức Wikipedia|Quy định Wikipedia]]
|nhóm1=Tiêu chuẩn cho bài viết
|dsách1=
[[Wikipedia:Quan điểm trung lập|Quan điểm trung lập]]<br />[[Wikipedia:Thông tin kiểm chứng được|Thông tin kiểm chứng được]]<br />[[Wikipedia:Không đăng nghiên cứu chưa công bố|Không đăng nghiên cứu chưa công bố]]<br />[[Wikipedia:Tiểu sử người đang sống|Tiểu sử người đang sống]]
|nhóm2=Giao tiếp giữa thành viên
|dsách2=
[[Wikipedia:Thái độ văn minh|Văn minh]]<br />[[Wikipedia:Đồng thuận|Đồng thuận]]<br />[[Wikipedia:Không tấn công cá nhân|Không tấn công cá nhân]]<br />[[Wikipedia:Giải quyết tranh chấp|Giải quyết tranh chấp]]<br />[[WP:PL|Không đe dọa pháp lý]]
|nhóm3=Nguyên lý chung
|dsách3=
[[Wikipedia:Những gì không phải là Wikipedia|Những gì không phải là Wikipedia]]<br />[[Wikipedia:Bỏ qua mọi quy tắc|Bỏ qua mọi quy tắc]]
}}