Bản mẫu:Heat index

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chỉ số nóng bức của 93 °F, RH 57% = 105.6

Tài liệu bản mẫu

Heat index - Tính toán nhiệt độ và độ ẩm tương đối.

Mục đích

Bản mẫu:Heat_index tính toán chỉ số nóng bức cho một cặp nhiệt độđộ ẩm tương đối (tham số 1 & 2), sử dụng công thức của Nha Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ (NWS).[1]

Công thức

Công thức của Nha Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ (NWS):

HI = 
  16.923 + 1.85212·10-1·T + 5.37941·RH - 1.00254·10-1·T·RH
  + 9.41695·10-3·T^2 + 7.28898·10-3·RH^2 + 3.45372·10-4·T^2·RH
  - 8.14971·10-4·T·RH^2 + 1.02102·10-5·T^2·RH^2
  - 3.8646·10-5·T^3 + 2.91583·10-5·RH^3 + 1.42721·10-6·T^3·RH
  + 1.97483·10-7·T·RH^3 - 2.18429·10-8·T^3·RH^2
  + 8.43296·10-10·T^2·RH^3 - 4.81975·10-11·T^3·RH^3

trong đó "HI" là 'chỉ số nóng bức', "RH" là 'độ ẩm tương đối', "T" là 'nhiệt độ'

Cú pháp

{{heat index|parameter1|parameter2|r=round|disp=out}}

Tham số

Các tham số bắt buộc là:

 • 1 — nhiệt độ không khí tính bằng độ Fahrenheit.
 • 2 — độ ẩm tương đối tính bằng phần trăm (%).

Các tham số tùy biến là:

 • r=2 (round=2) — thể hiện kết quả với 2 chữ số thập phân.
 • disp=out — chỉ thể hiện kết quả.

Ví dụ

Dưới đây là một vài ví dụ:

 • {{heat index|65|90}} → Chỉ số nóng bức của 65 °F, RH 90% = 76.7
 • {{heat index|75|90}} → Chỉ số nóng bức của 75 °F, RH 90% = 79.1
 • {{heat index|75|35}} → Chỉ số nóng bức của 75 °F, RH 35% = 76
 • {{heat index|85|65}} → Chỉ số nóng bức của 85 °F, RH 65% = 91.2
 • {{heat index|85|30}} → Chỉ số nóng bức của 85 °F, RH 30% = 83
 • {{heat index|90|57}} → Chỉ số nóng bức của 90 °F, RH 57% = 98.6
 • {{heat index|95|57|r=2}} → Chỉ số nóng bức của 95 °F, RH 57% = 110.85
 • {{heat index|95|10|disp=out}} → 88.7

Tham khảo

 1. ^ Convertalot.com, "Heat Index Calculator" (CAinx) — Computes the heat index, 2009