Bản mẫu:IPA key

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This is the page banner template for IPA keys under "Trợ giúp:IPA/". {{{language}}} được mặc định đạt theo tên trang con (ví dụ "tiếng Anh" đối với Trợ giúp:IPA/tiếng Anh). Nó có thể hỗ trợ nhiều nhất 5 đường cắt.

Nó sẽ tự động đưa bài viết vào Thể loại:Trợ giúp Bảng Phiên âm Quốc tế, với chìa kháo sort được mặc định là tên trang con hoặc theo giá trị trong |sort=.