Bản mẫu:IPA pulmonic consonants

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Customized usage

  • {{IPA pulmonic consonants|audio=yes}} – shows audio samples (view)
  • {{IPA pulmonic consonants|style=margin: auto;}} – appears centered
  • {{IPA pulmonic consonants|caption=}} – hides the main frame (or enter a preferred caption after =)
  • {{IPA pulmonic consonants|notes=no}} – hides the footnotes
  • {{IPA pulmonic consonants|affricates=no}} – hides the affricates
  • {{IPA pulmonic consonants|class=mw-collapsible}} – appears collapsible
  • {{IPA pulmonic consonants|class=mw-collapsible mw-collapsed}} – appears collapsed