Bản mẫu:IPA symbol

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This template provides a simple conversion IPA symbol to a Wikipedia article name. Its direct use is probably not too meaningful, but it can be useful inside other templates, e.g. {{IPA link}}. It is a meta-template.

The resulting article name should exist. The input symbol may be multiple characters.

Sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này chỉ cần một tham số duy nhất, đó là mẫu tự IPA hoặc chuỗi mẫu tự IPA. Việc dùng bản mẫu định dạng như {{IPA}} là không cần thiết.

 • {{IPA symbol|m}} → Âm mũi môi-môi hữu thanh
 • {{IPA symbol|ɡ͡b}} → Âm tắc môi-ngạc-mềm hữu thanh

Sử dụng output= để xác định đầu ra: "name", "symbol", "article", hoặc "audio".

 • {{IPA symbol|t̪|output=name}} → Âm tắc răng vô thanh
 • {{IPA symbol|t̪|output=article}} → Âm tắc răng vô thanh
 • {{IPA symbol|t̪|output=audio}} → Voiceless dental stop.ogg
 • {{IPA symbol|w̥|output=symbol}} → ʍ (returns the primarily defined symbol)

Certain symbols such as the tie bars, length marks, and dotted circle in the input are ignored so long as the rest of the input matches a definition, so that the below do not result in errors even though these individual combinations are not defined in the data.

 • {{IPA symbol|aː}} → Open front unrounded vowel
 • {{IPA symbol|◌ʰ}} → Phụ âm bật hơi

If no direct match is found, the template will then look for the earliest instance of a diacritic in the input string.

 • {{IPA symbol|pʰ}} → Phụ âm bật hơi
 • {{IPA symbol|pʰæ̃}} → Phụ âm bật hơi
 • {{IPA symbol|pæ̃}} → Nguyên âm mũi

A two-character diacritic takes precedence over a one-character one should they be found at the same position.

 • {{IPA symbol|ʰa}} → Phụ âm bật hơi
 • {{IPA symbol|ʰpa}} → Preaspiration

Some symbols in the input are automatically replaced by the more suitable counterparts.

Dữ liệu[sửa mã nguồn]

Dữ liệu được lưu trữ ở Module:IPA symbol/data. Chúng được chia thành hai nhóm: "sounds" và "diacritics". Nếu không có "article" được định rõ, giá trị "name" sẽ thay thế. Dấu phụ phải là một hoặc hai mẫu tự Unicode. Dữ liệu cũng chứa các kiểu mẫu thay thế cho xâu đầu vào.

Lỗi[sửa mã nguồn]

Nếu đầu vào không khớp với dữ liệu, bản mẫu sẽ biểu thị một dòng báo lỗi và trang sử dụng bản mẫu sẽ được thêm vào Thể loại:International Phonetic Alphabet pages needing attention.

 • {{IPA symbol|xyz}}Error using {{IPA symbol}}: "xyz" not found in list

Tùy chọn, dòng báo lỗi mặc định có thể được sửa đổi bằng cách sử dụng tham số thứ hai (nếu đặt là blank, dòng báo lỗi sẽ không hiển thị). Điều này sẽ không làm cho trang bị thêm vào thể loại lỗi như đã đề cập bên trên.

 • {{IPA symbol|xyz|unknown}} → unknown
 • {{IPA symbol|xyz|blank}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]

 • {{IPA link}} – Displays an IPA symbol which is automatically linked to its sound article: β → β
 • {{IPAblink}} – As {{IPA link}}, enclosed in square brackets: [β]
 • {{IPAslink}} – As {{IPA link}}, enclosed in slashes: /β/
TemplateData

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Input symbol1

không có miêu tả

Ví dụ
'm'
Chuỗi dàibắt buộc
Error text2

không có miêu tả

Ví dụ
blank
Chuỗi dàitùy chọn
Output typeoutput

không có miêu tả

Ví dụ
audio
Chuỗi dàitùy chọn