Bản mẫu:ITIS

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

ITIS tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).

Mục đích và miêu tả[sửa mã nguồn]

Tiêu bản này tạo ra liên kết tới ITIS, một cơ sở dữ liệu chứa các danh pháp khoa học của các đơn vị phân loại sinh vật và lịch sử phân loại của chúng.

Sử dụng và ví dụ[sửa mã nguồn]

Để sử dụng tiêu bản này, đầu tiên cần kiểm tra tại cơ sở dữ liệu của ITIS để tìm kiếm ID của đơn vị phân loại. Ví dụ sử dụng tại Wikipedia

{{ITIS|ID=506801|taxon=''Camellia sinensis''|year=2006|date=16 tháng 2}}

sẽ tạo ra

Camellia sinensis (TSN 506801) tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS). Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2006.

Bạn cũng có thể dùng nó như chỉ là tham chiếu TSN bằng cách bỏ đi tên gọi của đơn vị phân loại; bạn có thể chọn định dạng này khi bạn sử dụng tiêu bản này ở tham chiếu thứ cấp hay khi đơn vị phân loại bị bỏ ra khỏi ngữ cảnh. Ví dụ:

{{ITIS|ID=506801}}

creates

ITIS 506801 tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).

Cuối cùng, để ẩn liên kết nội wiki tới bài viết về ITIS, cần bổ sung tham biến tùy chọn showITIS với giá trị là "no":

{{ITIS|ID=506801|showITIS=no}}

tạo ra

ITIS 506801

Điều này có thể hữu ích trong trường hợp liên kết ITIS được đưa ra trên cùng dòng, ví dụ:

Hạt của Camellia sinensis (ITIS 506801 ) có thể ép...

Tham biến[sửa mã nguồn]

  • ID: TSN (Taxonomic Serial Number) của đơn vị phân loại trong cơ sở dữ liệu của ITIS.
  • taxon (tùy chọn): Tên gọi của đơn vị phân loại. (Nên được đưa vào, nhưng trong một số trường hợp, tên gọi của đơn vị phân loại sẽ được ẩn đi tùy ngữ cảnh.)
  • date, year (tùy chọn): Ngày tháng năm mà dữ liệu được tra cứu từ cơ sở dữ liệu của ITIS.
  • showITIS (tùy chọn: "yes" hoặc "no", giá trị mặc định là "yes"): Cờ xác định liên kết liên wiki tới trang của ITIS có được hiển thị hay không.