Bản mẫu:If affirmed

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
{{If affirmed|parameter |action (|default)}}

i.e. "If parameter is one of the following affirmative values, perform action (else, if provided, perform default)":

 • add
 • added
 • affirm
 • affirmed
 • include
 • included
 • on
 • true
 • yes
 • y
 • thêm
 • thêm vào
 • xác nhận
 • được xác nhận
 • đồng ý
 • bao gồm
 • được
 • vào
 • đúng
 • vâng
 • c

This template's complement is {{If declined}}.