Bản mẫu:Image class names

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tiêu bản này tạo ra "metadata dummy" (không có dấu ngoặc kép) nếu thông số nằm trong danh sách các tên hình và thẻ có trong tiêu bản này. Nó cho phép chặn các hình ảnh giữ chỗ này.

Cách dùng[sửa mã nguồn]

class="{{image class names|thông số hình ảnh}}"

Thông số hình ảnh có thể là tên hình hoặc thẻ hình đầy đủ.

Phần lớn trường hợp, tiêu bản này sẽ không được gọi trực tiếp, mà thông qua {{image class}}, mời xem cách sử dụng tiêu bản đó.

Tác động[sửa mã nguồn]

Theo MediaWiki:Monobook.css, có chứa

     @media print { .metadata { display: none } }

hiệu ứng của lớp "metadata" đó là theo mặc định hình ảnh này sẽ không được in khi dùng skin Monobook.

Lớp "dummy" cho phép người dùng sử dụng CSS để đè hiển thị của hình ảnh giữ chỗ bằng CSS:

     .dummy {display: none}

Tiêu bản liên quan[sửa mã nguồn]

Đa số các trường hợp tiêu bản này được dùng thông qua {{image class}}, cũng tạo ra "class=" và dấu ngoặc kép. Tiêu bản này {{image class names}} phải được gọi trực tiếp nếu tên lớp không cần phải có "class=", ví dụ đối với thông só imageclass của {{infobox}}.