Bản mẫu:Infobox Language/quilt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Mã màu cho các họ và nhóm ngôn ngữ: Dự án Wiki về ngôn ngữ.
Phi-Á Niger-Congo colspan="21" style="text-align:center" bgcolor="
 1. FFD700"|Nin-Sahara
colspan="21" style="text-align:center" bgcolor="
 1. DAA520"|Khoisan
colspan="14" style="text-align:center" bgcolor="
 1. 90EE90"|Ấn-Âu
colspan="14" style="text-align:center" bgcolor="
 1. 90EE90"|Ngữ hệ Kavkaz
colspan="14" style="text-align:center" bgcolor="
 1. 9ACD32"|Ngữ hệ Altai
colspan="14" style="text-align:center" bgcolor="
 1. 90EE90"|Ngữ hệ Ural
colspan="14" style="text-align:center" bgcolor="
 1. 32CD32"|Dravida
colspan="14" style="text-align:center" bgcolor="
 1. 8FBC8F"|Cổ Siberi
colspan="12" style="text-align:center" bgcolor="
 1. FFC0DB"|Nam Đảo
colspan="12" style="text-align:center" bgcolor="
 1. F08080"|Nam Á
colspan="12" style="text-align:center" bgcolor="
 1. FF6347"|Hán-Tạng
colspan="12" style="text-align:center" bgcolor="
 1. f2ceee"|H'Mông-Miền
colspan="12" style="text-align:center" bgcolor="
 1. eba9ee"|Bản địa Úc
colspan="12" style="text-align:center" bgcolor="
 1. DA70D6"|Papua
colspan="12" style="text-align:center" bgcolor="
 1. E6E6FA"|Tai-Kadai
colspan="28" style="text-align:center" bgcolor="
 1. 87CEEB"|Bản địa châu Mỹ
colspan="28" style="text-align:center" bgcolor="
 1. E0FFFF"|Eskimo-Aleut
colspan="21" style="text-align:center" bgcolor="
 1. D2B48C"|Creole/Pidgin/Ngôn ngữ pha trộn
Ngôn ngữ ký hiệu Ngôn ngữ nhân tạo