Bản mẫu:Thông tin khí hậu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Bản mẫu:Infobox Weather)
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng[sửa | sửa mã nguồn]

Empty Syntax For question or examples see the talk page.

You can enter data in metric units or imperial units or both. Important: remove all unused fields.

<!--Infobox begins-->{{Thông tin khí hậu
|metric_first= <!--Entering Yes will display metric first. Leave blank for imperial-->
|single_line= <!--Entering Yes will display metric and imperial units on same line.--> 
|location = 
|Jan_Hi_°F =   |Jan_Hi_°C =  |Jan_REC_Hi_°F =  |Jan_REC_Hi_°C = <!--REC temps are optional; use sparely--> 
|Feb_Hi_°F =   |Feb_Hi_°C =  |Feb_REC_Hi_°F =  |Feb_REC_Hi_°C =
|Mar_Hi_°F =   |Mar_Hi_°C =  |Mar_REC_Hi_°F =  |Mar_REC_Hi_°C = 
|Apr_Hi_°F =   |Apr_Hi_°C =  |Apr_REC_Hi_°F =  |Apr_REC_Hi_°C = 
|May_Hi_°F =   |May_Hi_°C =  |May_REC_Hi_°F =  |May_REC_Hi_°C =
|Jun_Hi_°F =   |Jun_Hi_°C =  |Jun_REC_Hi_°F =  |Jun_REC_Hi_°C =
|Jul_Hi_°F =   |Jul_Hi_°C =  |Jul_REC_Hi_°F =  |Jul_REC_Hi_°C =
|Aug_Hi_°F =   |Aug_Hi_°C =  |Aug_REC_Hi_°F =  |Aug_REC_Hi_°C =
|Sep_Hi_°F =   |Sep_Hi_°C =  |Sep_REC_Hi_°F =  |Sep_REC_Hi_°C =
|Oct_Hi_°F =   |Oct_Hi_°C =  |Oct_REC_Hi_°F =  |Oct_REC_Hi_°C =
|Nov_Hi_°F =   |Nov_Hi_°C =  |Nov_REC_Hi_°F =  |Nov_REC_Hi_°C =
|Dec_Hi_°F =   |Dec_Hi_°C =  |Dec_REC_Hi_°F =  |Dec_REC_Hi_°C =
|Year_Hi_°F =   |Year_Hi_°C = |Year_REC_Hi_°F =  |Year_REC_Hi_°C =

|Jan_Lo_°F =   |Jan_Lo_°C =  |Jan_REC_Lo_°F =  |Jan_REC_Lo_°C =
|Feb_Lo_°F =   |Feb_Lo_°C =  |Feb_REC_Lo_°F =  |Feb_REC_Lo_°C =
|Mar_Lo_°F =   |Mar_Lo_°C =  |Mar_REC_Lo_°F =  |Mar_REC_Lo_°C =
|Apr_Lo_°F =   |Apr_Lo_°C =  |Apr_REC_Lo_°F =  |Apr_REC_Lo_°C =
|May_Lo_°F =   |May_Lo_°C =  |May_REC_Lo_°F =  |May_REC_Lo_°C = 
|Jun_Lo_°F =   |Jun_Lo_°C =  |Jun_REC_Lo_°F =  |Jun_REC_Lo_°C =
|Jul_Lo_°F =   |Jul_Lo_°C =  |Jul_REC_Lo_°F =  |Jul_REC_Lo_°C =
|Aug_Lo_°F =   |Aug_Lo_°C =  |Aug_REC_Lo_°F =  |Aug_REC_Lo_°C =
|Sep_Lo_°F =   |Sep_Lo_°C =  |Sep_REC_Lo_°F =  |Sep_REC_Lo_°C =
|Oct_Lo_°F =   |Oct_Lo_°C =  |Oct_REC_Lo_°F =  |Oct_REC_Lo_°C =
|Nov_Lo_°F =   |Nov_Lo_°C =  |Nov_REC_Lo_°F =  |Nov_REC_Lo_°C =
|Dec_Lo_°F =   |Dec_Lo_°C =  |Dec_REC_Lo_°F =  |Dec_REC_Lo_°C =
|Year_Lo_°F =   |Year_Lo_°C = |Year_REC_Lo_°F =  |Year_REC_Lo_°C =

|Jan_Precip_inch = 
|Feb_Precip_inch = 
|Mar_Precip_inch = 
|Apr_Precip_inch = 
|May_Precip_inch =
|Jun_Precip_inch =
|Jul_Precip_inch =
|Aug_Precip_inch =
|Sep_Precip_inch =
|Oct_Precip_inch =
|Nov_Precip_inch =
|Dec_Precip_inch =
|Year_Precip_inch =
<!--**** use mm or cmm but not both! ****-->
|Jan_Precip_cm =    |Jan_Precip_mm = 
|Feb_Precip_cm =    |Feb_Precip_mm = 
|Mar_Precip_cm =    |Mar_Precip_mm = 
|Apr_Precip_cm =    |Apr_Precip_mm = 
|May_Precip_cm =    |May_Precip_mm = 
|Jun_Precip_cm =    |Jun_Precip_mm = 
|Jul_Precip_cm =    |Jul_Precip_mm = 
|Aug_Precip_cm =    |Aug_Precip_mm = 
|Sep_Precip_cm =    |Sep_Precip_mm = 
|Oct_Precip_cm =    |Oct_Precip_mm = 
|Nov_Precip_cm =    |Nov_Precip_mm = 
|Dec_Precip_cm =    |Dec_Precip_mm = 
|Year_Precip_cm =   |Year_Precip_mm = 
|source = <ref name= >{{cite web
| url = | title = | accessmonthday = | accessyear = 
| publisher = | language = }}</ref>
|accessdate = 
<!--For a second source-->
|source2 = <ref name= >{{cite web
| url = | title = | accessmonthday = | accessyear = 
| publisher = | language = }}</ref>
|accessdate2 = 
}}<!--Infobox ends-->


Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]