Bước tới nội dung

Bản mẫu:Infobox cricketer biography

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
{{{playername}}}
[[Hình:{{{image}}}|154px|]]
{{{caption}}}
[[Hình:Flag of {{{country}}}.svg|50px]] [[Đội tuyển cricket {{{country}}}|{{{country}}}]]
Thông tin cá nhân
Tên đầy đủ {{{fullname}}}
Biệt hiệu {{{nickname}}}
Born ({{{yearofbirth}}}-Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràng-{{{dayofbirth}}})Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràng  năm Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràng
{{{placeofbirth}}}, {{{countryofbirth}}}
Mất Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràng  năm {{{yearofdeath}}}({{{yearofdeath}}}-Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràng-{{{dayofdeath}}}) (Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràng tuổi)Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràng
{{{placeofdeath}}}, {{{countryofdeath}}}
Chiều cao [chuyển đổi: số không hợp lệ]
Chiều cao [chuyển đổi: số không hợp lệ]
Vai trò trong đội {{{role}}}
Kiểu đánh banh {{{batting}}}
Kiểu giao banh {{{bowling}}}
Thi đấu quốc tế
Test đầu tiên ([[List of {{{country}}} Test cricketers|cap]] {{{testcap}}}) [[{{{testdebutdate}}}]] [[{{{testdebutyear}}}]]: v [[{{{testdebutagainst}}} cricket team|{{{testdebutagainst}}}]]
Test cuối cùng [[{{{lasttestdate}}}]] [[{{{lasttestyear}}}]]: v [[{{{lasttestagainst}}} cricket team|{{{lasttestagainst}}}]]
ODI debut ([[List of {{{country}}} ODI cricketers|cap]] {{{odicap}}}) [[{{{odidebutdate}}}]] [[{{{odidebutyear}}}]]: v [[{{{odidebutagainst}}} cricket team|{{{odidebutagainst}}}]]
Last ODI [[{{{lastodidate}}}]] [[{{{lastodiyear}}}]]: v [[{{{lastodiagainst}}} cricket team|{{{lastodiagainst}}}]]
Số áo ODI {{{odishirt}}}
Đội tuyển nội địa
Năm Đội
{{{year1}}} {{{club1}}} (squad số {{{clubnumber1}}})
{{{year2}}} {{{club2}}} (squad số {{{clubnumber2}}})
{{{year3}}} {{{club3}}} (squad số {{{clubnumber3}}})
{{{year4}}} {{{club4}}} (squad số {{{clubnumber4}}})
{{{year5}}} {{{club5}}} (squad số {{{clubnumber5}}})
{{{year6}}} {{{club6}}} (squad số {{{clubnumber6}}})
{{{year7}}} {{{club7}}} (squad số {{{clubnumber7}}})
{{{year8}}} {{{club8}}} (squad số {{{clubnumber8}}})
{{{year9}}} {{{club9}}} (squad số {{{clubnumber9}}})
{{{year10}}} {{{club10}}} (squad số {{{clubnumber10}}})
{{{year11}}} {{{club11}}} (squad số {{{clubnumber11}}})
{{{year12}}} {{{club12}}} (squad số {{{clubnumber12}}})
{{{year13}}} {{{club13}}} (squad số {{{clubnumber13}}})
{{{year14}}} {{{club14}}} (squad số {{{clubnumber14}}})
{{{year15}}} {{{club15}}} (squad số {{{clubnumber15}}})
{{{type1}}} debut [[{{{debutdate1}}}]] [[{{{debutyear1}}}]]: {{{debutfor1}}} v {{{debutagainst1}}}
Last {{{type1}}} [[{{{lastdate1}}}]] [[{{{lastyear1}}}]]: {{{lastfor1}}} v {{{lastagainst1}}}
{{{type2}}} debut [[{{{debutdate2}}}]] [[{{{debutyear2}}}]]: {{{debutfor2}}} v {{{debutagainst2}}}
Last {{{type2}}} [[{{{lastdate2}}}]] [[{{{lastyear2}}}]]: {{{lastfor2}}} v {{{lastagainst2}}}
Umpiring information
Tests umpired {{{testsumpired}}} ({{{umptestdebutyr}}}–{{{umptestlastyr}}})
ODIs umpired {{{odisumpired}}} ({{{umpodidebutyr}}}–{{{umpodilastyr}}})
IT20s umpired {{{twenty20sumpired}}} ({{{umptwenty20debutyr}}}–{{{umptwenty20lastyr}}})
Thông tin cricke
{{{column1}}}{{{column2}}}{{{column3}}}{{{column4}}}
Trận {{{matches1}}} {{{matches2}}} {{{matches3}}} {{{matches4}}}
Điểm tổng cộng {{{runs1}}} {{{runs2}}} {{{runs3}}} {{{runs4}}}
Đánh banh trung bình {{{bat avg1}}} {{{bat avg2}}} {{{bat avg3}}} {{{bat avg4}}}
100s/50s {{{100s/50s1}}} {{{100s/50s2}}} {{{100s/50s3}}} {{{100s/50s4}}}
Điểm cao nhất {{{top score1}}} {{{top score2}}} {{{top score3}}} {{{top score4}}}
Balls bowled {{{deliveries1}}} {{{deliveries2}}} {{{deliveries3}}} {{{deliveries4}}}
Wickets {{{wickets1}}} {{{wickets2}}} {{{wickets3}}} {{{wickets4}}}
Giao banh trung bình {{{bowl avg1}}} {{{bowl avg2}}} {{{bowl avg3}}} {{{bowl avg4}}}
5 wickets trong một innings {{{fivefor1}}} {{{fivefor2}}} {{{fivefor3}}} {{{fivefor4}}}
10 wickets trong một trận {{{tenfor1}}} {{{tenfor2}}} {{{tenfor3}}} {{{tenfor4}}}
Giao banh xuất sắc nhất {{{best bowling1}}} {{{best bowling2}}} {{{best bowling3}}} {{{best bowling4}}}
Chụp/stumpings {{{catches/stumpings1}}} {{{catches/stumpings2}}} {{{catches/stumpings3}}} {{{catches/stumpings4}}}

Đúng theo ngày [[{{{date}}}]], [[{{{year}}}]]
Tài liệu: [{{{source}}}]

Tài liệu bản mẫu[tạo]