Bản mẫu:Information

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Miêu tả
Nguồn gốc

Tập tin này hiện thiếu thông tin nguồn gốc. Xin hãy sửa đổi miêu tả tập tin và bổ sung nguồn gốc.

Ngày tạo ra
Tác giả
Giấy phép
(Dùng lại tập tin)

Xem bên dưới.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mục đích Bản Mẫu này ghi lại và hiển thị siêu dữ liệu (Thông tin) cho các tệp phương tiện, chẳng hạn như ảnh và sơ đồ. Nó bao gồm một mô tả về tệp, nguồn và trạng thái bản quyền của nó.

Chú ý: Bản mẫu nàu dùng cho Ảnh tự do (GPl, CC-SA,...). Đối với ảnh không tụ do xin hãy dùng bản mẫu KTD Hợp Lí tại mục xem thêm, tùy vào loại phương tiện.

Cách sử dụng

{{Thông tin
|Tác giả = 
|Ngày = 
|Nguồn = 
|Miêu tả = 
|Giấy phép = 
|Phiên bản khác = 
}}

Bạn có thể copy đoạn mã trên và dán vào ô "Miêu tả tập tin" tại trang "Truyền lên tập tin" rồi khai báo theo cách sau:

  1. Tác giả: Tên của người đã tạo ra tập tin
  2. Ngày: Ngày tạo ra tập tin (không phải ngày truyền tập tin lên Wikipedia)
  3. Nguồn: Nơi tập tin này được lấy. Nếu người truyền lên cũng là tác giả, hãy ghi nguồn là "tự chụp" hoặc "tự vẽ" hoặc "tự tạo".
  4. Miêu tả: Tập tin minh họa (thể hiện) điều gì.
  5. Giấy phép: Tình trạng bản quyền của tập tin nếu được truyền lên Wikipedia là gì.

Xem thêm