Bản mẫu:Install user script

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
importScript( '{{{1}}}' ); // Backlink: [[{{{1}}}]]
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được sử dụng để cài đặt đoạn mã người dùng có tại Wikipedia tiếng Việt. Nó được sử dụng chủ yếu tại Đặc biệt:Trang tôi/common.js hoặc Đặc biệt:Trang tôi/skin.js. Nó sẽ thêm một dòng importScript cùng với một backlink.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Để cài đặt đoạn mã người dùng vào tài khoản Wikipedia của bạn, thêm dòng sau vào trang Đặc biệt:Trang tôi/common.js hoặc trang Đặc biệt:Trang tôi/skin.js:

{{subst:iusc|script_path}}

  • Thay thế script_path với tên đầy đủ có đuôi .js của đoạn mã người dùng mà bạn muốn cài đặt.
  • Bản mẫu phải được thay thế (subst:), nếu không nó sẽ không hoạt động.
  • Xóa bộ nhớ đệm của bạn sau khi lưu trang.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

{{subst:iusc|User:TheDJ/sharebox.js}}

  • Cho ra: importScript('User:TheDJ/sharebox.js'); // Backlink: [[User:TheDJ/sharebox.js]]

Xem thêm[sửa mã nguồn]

  • {{Load user script}} ({{Lusc}}) – Phiên bản khác của đoạn mã này sử dụng phương thức chưa lỗi thời mw.loader.load().