Trang bản mẫu bị khóa vĩnh viễn

Bản mẫu:Khóa-di chuyển-phá hoại

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Bản mẫu này sẽ không hiển thị trên các trang không được khóa di chuyển. Xin ghi nhớ rằng chỉ có bảo quản viên mới có thể khóa trang.

Bản mẫu này chỉ nên được sử dụng trên các trang được bảo vệ di chuyển do phá hoại; đối với các trang được khóa di chuyển do khả năng hiển thị cao, tốt nhất nên sử dụng {{Khóa-di chuyển-vô hạn}}. Đối với các trường hợp khác, sử dụng {{Khóa-di chuyển}}.

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Trang thành viên và thảo luận thành viên bị khóa không được đổi tên, Thể loại:Trang dự án bị khóa không được đổi tên, Thể loại:Trang chủ đề bị khóa không được đổi tên, Thể loại:Trang thảo luận bị khóa không được đổi tênThể loại:Khóa không được đổi tên.

Xem thêm

Mô đun:Protection banner Hẳn Hạn chế sửa đổi Di chuyển
Tranh chấp {{Khóa-tranh chấp}} Không có Không có
Phá hoại {{Khóa-phá hoại}} {{Khóa-di chuyển-phá hoại}}
Bản mẫu và hình ảnh có nguy cơ cao {{Khóa-bản mẫu}} Không có
Trang thảo luận của thành viên bị cấm {{Khóa-thảo luận thành viên}} Không có
Tài khoản rối {{Khóa-rối}} Không có
WP:TSNDS {{Khóa-tsnds}} Không có
Vô hạn Không có {{Khóa-nửa-vô hạn}} {{Khóa-di chuyển-vô hạn}}
Chung chung (mục đích khác) {{Khóa}} {{Khóa-di chuyển}}
Văn phòng đang xem xét {{Khóa-văn phòng}} Không có Không có
Thông tin trang thảo luận {{Thảo luận trang khóa}} {{Thảo luận trang khóa nửa}} Không có
Hình từ Commons trong Trang Chính {{Khóa-Commons}} Không có
Bản mẫu khóa lỗi thời (giữ lại vì lý do tham khảo và lịch sử)
{{pp-meta}}{{Khóa-khởi tạo}}{{Khóa-nửa-spambot}}