Bản mẫu:Khối lượng Sao Mộc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

MJ

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

 • {{Khối lượng Sao Mộc}}MJ
 • {{Khối lượng Sao Mộc|hàng chục}}hàng chục MJ (ngăn không cho ngắt dòng trong đoạn văn bản có khoảng trắng)

Thông thường, cú pháp hay được sử dụng như:

 • {{Khối lượng Sao Mộc|1,05{{e|3}}}}1,05×103 MJ
 • {{Khối lượng Sao Mộc|{{val|13|1|-2|e=7}}}}13+1
  −2
  ×107
   MJ

Ngoài ra, còn có thể sử dụng:

 • {{val|12|e=8|u=Jupiter mass}}12×108 MJ

Tùy chọn[sửa mã nguồn]

Để gắn liên kết đến khối lượng Sao Mộc, hãy sử dụng tham số, hãy sử dụng tham số |link=yes (hoặc |link=y):

{{Khối lượng Sao Mộc|link=yes}}MJ

Ngoài ra, còn có thể sử dụng:

{{val|12|e=8|ul=Jupiter mass}}12×108 MJ
 • Để thay đổi chỉ số dưới mặc định "L" sang "Jup", hãy sử dụng tham số |jup=y hoặc |Jup=y:
{{Khối lượng Sao Mộc|jup=y}}MJup
{{Khối lượng Sao Mộc|Jup=y}}MJup
 • Để thay đổi chỉ số dưới mặc định "L" sang "", hãy sử dụng tham số |greek=y:
{{Khối lượng Sao Mộc|greek=y}}M
{{Khối lượng Sao Mộc|greek=yes}}M

Xem thêm[sửa mã nguồn]