Bản mẫu:Khủng bố

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

 • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
 •  {{Khủng bố |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Khủng bố |all}}  (tức là không có "expanded=").
 • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
 •  {{Khủng bố |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Khủng bố |tên danh sách}}
 • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • "by ideology"
  • methods
  • groups
  • state
  • org
  • opposition
 • Ví dụ như {{Khủng bố |expanded=by ideology}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Khủng bố |by ideology}}