Bản mẫu:Khủng bố

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này bao gồm danh sách đóng mở.

  • Để thiết lập nó để hiển thị tất cả các danh sách khi nó xuất hiện (tức là tất cả các danh sách được mở rộng), sử dụng:
  •  {{Khủng bố |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Khủng bố |all}}  (tức là bỏ qua "expanded=").
  • Để thiết lập nó để hiển thị một danh sách cụ thể trong khi phần còn lại đóng mở vẫn giữ (tức là ẩn ngoài đề mục của họ), sử dụng:
  •  {{Khủng bố |expanded=listname}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Khủng bố |listname}}
  • …nơi listname là một trong những điều sau đây (không bao gồm bất kỳ quotemarks):
   • "by ideology"
   • methods
   • groups
   • state
   • org
   • opposition
  • Cho ví dụ, {{Khủng bố |expanded=by ideology}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Khủng bố |by ideology}}