Bản mẫu:Khủng bố

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

 • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
 •  {{Khủng bố |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Khủng bố |all}}  (tức là không có "expanded=").
 • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
 •  {{Khủng bố |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Khủng bố |tên danh sách}}
 • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • "by ideology"
  • methods
  • groups
  • state
  • org
  • opposition
 • Ví dụ như {{Khủng bố |expanded=by ideology}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Khủng bố |by ideology}}