Bước tới nội dung

Bản mẫu:Khi nào

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

[khi nào?]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Bổ sung {{Khi nào}} hay {{When}} sau khoảng thời gian để chỉ ra rằng khoảng thời gian là mơ hồ hay không rõ ràng và có thể được làm rõ hơn bằng cách sử dụng lại ngôn từ chính xác hơn.

Gần đây,{{Khi nào}} dư luận đã chống lại Thượng nghị sĩ Smith.

sẽ tạo ra:

Gần đây,[khi nào?] dư luận đã chống lại Thượng nghị sĩ Smith.

Bản mãu thêm trang vào Thể loại:Thời gian mơ hồ hay không rõ ràng.

Xem thêm[sửa mã nguồn]