Bản mẫu:LCCN

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này được sử dụng để dẫn chiếu tới các cuốn sách theo số kiểm soát của chúng tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Nhập LCCN mà không có bất kỳ dấu gạch ngang hay thanh chắn đứng giữa các chữ số.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Ví dụ, để liên kết tới 89-456, sử dụng:

{{LCCN|89456}} sẽ tạo ra

và liên kết tới sa65-3567, sử dụng:

{{LCCN|sa653567}} sẽ tạo ra

Tham biến bổ sung

Có thể sử dụng tham biến thứ hai để thêm vào tiêu đề.

{{LCCN|89456|Monarch butterflies}} sẽ tạo ra

  • LCCN 89-456 – Monarch butterflies

Bằng cách liệt kê | long = yes, có thể tạo ra thông tin chi tiết hơn, đặc biệt là để sử dụng trong các đoạn Liên kết ngoài:

{{LCCN|89456|long=yes}} sẽ tạo ra

Cũng có thể sử dụng tham biến thứ hai để định rõ tiêu đề sách nếu trang nơi tên gọi của bài viết bạn đang làm việc là không đồng nhất với công việc mà bạn trích dẫn. Điều này thường là đúng trong trường hợp định hướng trong ngoặc đơn:

{{LCCN|89456|Monarch butterflies|long=yes}} sẽ tạo ra

Xem thêm[sửa mã nguồn]