Bản mẫu:Liên kết thực thể Wikidata

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Liên kết thực thể Wikidata (Q17280715)

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Bản mẫu:Liên kết thực thể Wikidata là được sử dụng để trả về một liên kết địa phương tự động đến một khoản mục hoặc thuộc tính Wikidata.

Ví dụ cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Cách sử dụng tiêu chuẩn
{{Liên kết thực thể Wikidata|1}}vũ trụ (Q1)
{{Liên kết thực thể Wikidata|Q1}}vũ trụ (Q1)
{{Liên kết thực thể Wikidata|P681}}cell component (P681)
Leading/trailing whitespace
{{Liên kết thực thể Wikidata | 1 }}vũ trụ (Q1)
{{Liên kết thực thể Wikidata | Q1 }}vũ trụ (Q1)
{{Liên kết thực thể Wikidata | P681 }}cell component (P681)
Viết tắt bản mẫu
{{Q|1}}vũ trụ (Q1)
{{Q|Q1}}vũ trụ (Q1)
{{Q|P681}}cell component (P681)

Xem thêm[sửa mã nguồn]