Bản mẫu:Liên kết thực thể Wikidata

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu:Liên kết thực thể Wikidata là được sử dụng để trả về một liên kết địa phương tự động đến một khoản mục hoặc thuộc tính Wikidata.

Ví dụ cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Cách sử dụng tiêu chuẩn
{{Liên kết thực thể Wikidata}}Bản mẫu:Liên kết thực thể Wikidata (Q17280715)
{{Liên kết thực thể Wikidata|1}}vũ trụ (Q1)
{{Liên kết thực thể Wikidata|Q1}}vũ trụ (Q1)
{{Liên kết thực thể Wikidata|P681}}thành phần tế bào (P681)
Dẫn đầu/Dấu trắng
{{Liên kết thực thể Wikidata | 1 }}vũ trụ (Q1)
{{Liên kết thực thể Wikidata | Q1 }}vũ trụ (Q1)
{{Liên kết thực thể Wikidata | P681 }}thành phần tế bào (P681)
Chữ thường
{{Liên kết thực thể Wikidata | q1 }}vũ trụ (Q1)
{{Liên kết thực thể Wikidata | p681 }}thành phần tế bào (P681)
Viết tắt bản mẫu
{{q|1}}vũ trụ (Q1)
{{wde|Q1}}vũ trụ (Q1)
{{wdq|P681}}thành phần tế bào (P681)

Xem thêm[sửa mã nguồn]