Bản mẫu:Lts/

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

liên kết thảo luận sửa

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Ý nghĩa

{{Lts/}} (hoặc 'List Template Shorter') hiển thị (short list of) liên kết cho các bản mẫu như trên, ngoại trừ tên của bản mẫu được cho chính nó.

Được sử dụng trong danh sách nơi tên bản mẫu là rõ ràng, ví dụ tại Bản mẫu:Lts/doc#So sánh.

Bản mẫu này là tự dẫn chiếu và nó là một phần của dự án Wikipedia hơn là nội dung bách khoa thư.

Xem thêm

  • {{Lts}} – bao gồm liên kết của bản mẫu.
  • {{Lcs}} – công cụ phân tích liên kết cho các thảo luận thể loại.