Bản mẫu:Màu chữ

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Tiêu bản này dùng để tô màu một đoạn ký tự theo ý muốn. Ba tham số của tiêu bản đều bắt buộc:

  • Tham số thứ nhất: Màu chữ. Bằng tiếng Anh hoặc số Hex. Xem thêm tại Danh sách màu.
  • Tham số thứ hai: Đoạn ký tự cần tô màu.
  • Tham số thứ ba: Văn bản

{{Màu chữ|<text color>|<Màu nền>|<text>}}

Ví dụ

Cú pháp Kết quả
{{Màu chữ|red|lightgreen|Hoa hồng đỏ}}

Hoa hồng đỏ

{{Màu chữ|#007FFF|Bầu trời xanh}}

Bầu trời xanh

{{Màu chữ|white|pink|trắng với nền màu hồng}}

trắng với nền màu hồng

{{Màu chữ||yellow|mặc định văn bản trong nền màu vàng}}

mặc định văn bản trong nền màu vàng

Ví dụ

Cú pháp Kết quả
{{Màu chữ|white|blue|Wikipedia:Bảo quản viên|link=yes}}
{{Màu chữ|white|blue|Wikipedia:Ví dụ|link=Wikipedia:Chỗ thử}}

Xem thêm