Bản mẫu:Mô tả áp phích

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Mô tả tập tin phương tiện không tự do và việc sử dụng một cách hợp lý – áp phích không tự do –- CHÚ Ý: {{{Bài}}} KHÔNG TỒN TẠI
Hãy kiểm tra viết hoa và chỉ gõ vào tựa đề chính xác của một bài viết, không thêm Mã wiki hay bất kì kí tự định dạng khác vào. Cũng có thể bài này đã bị xóa.
Mô tả

Đây là áp phích của {{{Bài}}}.
Bản quyền hình áp phích này được cho là thuộc về nhà phân phối vật phẩm, nhà phát hành vật phẩm hoặc nghệ sĩ đồ họa.

Nguồn

Hình áp phích này có thể hoặc được lấy từ nhà phân phối.

Bài viết

[[{{{Bài}}}]]

Phần được sử dụng

Toàn bộ áp phích: vì đây là áp phích, một dạng gói sản phẩm hoặc quảng bá dịch vụ, cần phải có toàn bộ hình để xác định sản phẩm hoặc dịch vụ nhằm truyền đạt đúng ý nghĩa và nhãn hiệu, tránh bị hiểu sai hoặc mô tả không rõ hình ảnh.

Độ phân giải thấp?

Bản sao này có độ phân giải nhỏ hơn áp phích gốc và đủ hợp lý để phục vụ cho mục đích bình luận và xác định vật phẩm. Những bản chép từ hình này sẽ có độ phân giải thấp hơn, không đủ để sao chép trái phép hay phục vụ các hình thức sử dụng hòng vi phạm mục đích thương mại của hình gốc.

Mục đích sử dụng

Chọn "Dùng cho=" Hộp thông tin / Đầu bài / Giữa bài

Khả năng thay thế?

Đây là áp phích nên không thể thay thế bằng những thứ tự do. Những áp phích hay hình ảnh có hình ảnh tương tự cũng sẽ có bản quyền. Những phiên bản không phải bản gốc thì không thích hợp cho mục đích xác định hoặc bình luận chủ thể.

Thông tin khác

Việc sử dụng áp phích này trong bài thỏa mãn quy định nội dung không tự do của Wikipedia cũng như học thuyết sử dụng hợp lý trong luật bản quyền Hoa Kỳ.

Sử dụng hợp lýSử dụng hợp lý tác phẩm có bản quyền trong [[{{{Bài}}}]]//vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:M%C3%B4_t%E1%BA%A3_%C3%A1p_ph%C3%ADch
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này giúp người dùng viết mô tả sử dụng hợp lý cho các biểu trưng không tự như theo yêu cầu của WP:KTDWP:HDMTHL. Đưa nó vào trang miêu tả hình ảnh sau bản mẫu {{KTD-áp phích}}, một bản mẫu cho mỗi lần bạn dùng hình biểu trưng đó tại một bài viết.


Xin hãy dùng nội dung đã giữ bản quyền một cách có trách nhiệm và theo đúng quy định của Wikipedia. Chỉ có bản mẫu không thôi không thể làm cho một biểu trưng trở nên hợp lý để sử dụng. Nó chỉ giúp bạn nói ra những gì bạn nghĩ rằng hợp lý.

Bản mẫu này được tối ưu hóa cho áp phích dành cho vật phẩm/bộ phim/sự kiện... để sử dụng trong bài viết về chính nó. Những cách dùng khác có thể đúng, cũng có thể không. Trước khi lưu trang, xin hãy "Xem thử" để xem lại đoạn văn bản do bản mẫu này tạo ra. Hãy chắc chắn rằng ngôn ngữ của bạn là chân thật và hoàn chỉnh. Nếu không, hãy xem xét việc dùng lại các tham số gốc hoặc tự ghi lời tuyên bố không dùng bản mẫu.

Cú pháp

(chép đoạn mã này vào trang hình của bạn)

{{Mô tả áp phích
| Bài      = 
| Dùng cho    = <!--Chọn: Hộp thông tin / Đầu bài / Giữa bài -->
<!-- THÔNG TIN BỔ SUNG -->
| Tên      = 
| Phương tiện  = 
| Sở hữu     = 
| Nhà phát hành = 
| Nhà phân phối = 
| Nghệ sĩ đồ họa = 
| Trang web   = 
<!-- TRƯỜNG GỐC, ĐỂ GHI ĐÈ NẾU CẦN -->
| Miêu tả    = 
| Nguồn     = 
| Phần sử dụng  = 
| Phân giải thấp = 
| Mục đích    = <!--Phải ghi rõ nếu trường "Dùng cho" không phải là Hộp thông tin / Đầu bài / Giữa bài -->
| Thay thế    = 
| Thông tin khác = 
}}

Các trường:

 • Bài - Tên bài viết, không có ngoặc
 • Dùng cho - Hình này dùng như thế nào ở bài viết? Chọn một
Hộp thông tin - sử dụng trong hộp thông tin về sản phẩm mà áp phích quảng bá
Đầu bài - sử dụng trong đoạn mở đầu về sản phẩm mà áp phích quảng bá
Giữa bài - sử dụng trong phần thân bài về sản phẩm mà áp phích quảng bá
Khác - cách dùng khác. Mô tả trong "Mục đích"

 • Tên - Tên của thứ mà áp phích quảng bá, nếu khác với tên bài
 • Sở hữu - Người sở hữu biểu trưng, nếu khác với tên bài. Tên pháp lý đầy đủ là tốt nhất.
 • Trang web - Nếu lấy từ trang web, đó là trang nào?
 • Nhà phát hành - nhà phát hành sản phẩm mà áp phích quảng bá
 • Nhà phân phối - nhà phân phối sản phẩm mà áp phích quảng bá
 • Nghệ sĩ đồ họa - nghệ sĩ đồ họa đã tạo ra áp phích

 • Mô tả - Thông tin thêm về biểu trưng
 • Nguồn - Nếu không phải từ trang web, hãy xác định cụ thể bạn đã lấy nó ở đâu và bằng cách nào?
 • Phần sử dụng - Nếu bạn không dùng toàn bộ biểu trưng, bạn dùng phần nào và tại sao?
 • Phân giải thấp - Nếu hình lớn hoặc nhỏ một cách bất bình thường, tại sao?
 • Mục đích - Nếu việc sử dụng không phải là một trong các loại trên, hãy giải thích bạn dùng nó như thế nào và tại sao.
 • Thay thế - Giải thích tại sao hình này không thể thay bằng hình tự do, nếu lời giải thích mặc định không chính xác
 • Thông tin khác - Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn nghĩ nó sẽ giúp cho trường hợp sử dụng hợp lý của ảnh