Bản mẫu:Mô tả bìa sách

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Mô tả tập tin phương tiện không tự do và việc sử dụng một cách hợp lý– bìa sách không tự do – - CHÚ Ý: {{{Article}}} KHÔNG TỒN TẠI
Hãy kiểm tra viết hoa và chỉ gõ vào tựa đề chính xác của một bài viết, không thêm Mã wiki hay bất kì kí tự định dạng khác vào. Cũng có thể bài này đã bị xóa.
Mô tả

Đây là hình bìa trước của sách {{{Article}}}. Bản quyền hình bìa này được tin là thuộc về nhà xuất bản hoặc họa sĩ bìa.

Nguồn

Hình bìa này được tin là được lấy từ nhà xuất bản.

Bài viết

[[{{{Article}}}]]

Phần được sử dụng

Toàn bộ bìa, vì hình này là bìa sách, một dạng gói sản phẩm, cần phải có toàn bộ hình để xác định sản phẩm, truyền đạt đúng ý nghĩa và nhãn hiệu mong muốn, tránh bị hiểu sai hoặc mô tả không rõ hình ảnh.

Độ phân giải thấp?

Ở độ phân giải hợp lý để bình luận và xác định nhưng nhỏ hơn bìa sách gốc. Những bản chép từ hình sẽ phải ở độ phân giải nhỏ hơn, không đủ để sao chép trái phép hoặc các hình thức sử dụng khác vi phạm mục đích thương mại của tác phẩm gốc.

Mục đích sử dụng

Chọn "Dùng cho=" Hộp thông tin / Đầu bài viết / Đoạn / Khác

Khả năng thay thế?

Vì là hình bìa sách, hình không thể thay thế bởi nội dung tự do; bất kỳ hình ảnh nào khác của sản phẩm cũng sẽ có bản quyền, và bất kỳ phiên bản nào không đúng với bản gốc cũng đều không thích hợp để xác định hoặc bình luận.

Thông tin khác

Việc sử dụng hình bìa sách trong bài thỏa mãn quy định nội dung không tự do của Wikipedia và sử dụng hợp lý theo luật bản quyền Hoa Kỳ như miêu tả ở trên.

Sử dụng hợp lýSử dụng hợp lý tác phẩm có bản quyền trong [[{{{Article}}}]]//vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:M%C3%B4_t%E1%BA%A3_b%C3%ACa_s%C3%A1ch
Tài liệu bản mẫu[tạo]