Bước tới nội dung

Bản mẫu:Mô tả sử dụng hợp lý bìa trò chơi điện tử

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Mô tả tập tin phương tiện không tự do và việc sử dụng một cách hợp lý– bìa video game hoặc boxart không tự do – - CHÚ Ý: {{{Article}}} KHÔNG TỒN TẠI
Hãy kiểm tra viết hoa và chỉ gõ vào tựa đề chính xác của một bài viết, không thêm Mã wiki hay bất kì kí tự định dạng khác vào. Cũng có thể bài này đã bị xóa.
Mô tả

Đây là hình bìa của {{{Article}}}. Bản quyền hình này thuộc về nhà phân phối game hoặc hãng phát hành game hoặc nhà phát triển game. 

Nguồn

Bìa có thể được ấy từ nhà phân phối.

Bài viết

[[{{{Article}}}]]

Phần được sử dụng

Cả bìa: vì hình ảnh này là ảnh bìa nên cần sử dụng toàn bộ ảnh để nhận diện sản phẩm, truyền tải ý nghĩa mà nó hàm chứa và tránh làm lu mờ hoặc xuyên tạc hình ảnh đại diện.

Độ phân giải thấp?

Biểu trưng có kích thước và độ phân giải vừa đủ để giữ được chất lượng mà công ty hay tổ chức mà nó đại diện mong muốn, chứ không quá lớn một cách không cần thiết.

Mục đích sử dụng

Chọn Infobox / Header / Section / Other

Khả năng thay thế?

Là ảnh bìa, hình ảnh không thể thay thế bằng nội dung tự do; bất kỳ hình ảnh nào khác cho thấy bao bì của sản phẩm được đề cập cũng sẽ có bản quyền và bất kỳ phiên bản nào không đúng với bản gốc sẽ không đủ để nhận dạng hoặc bình luận. 

Thông tin khác

Việc sử dụng biểu trưng trong bài viết phù hợp với Quy định về nội dung không tự do Wikipedia, hướng dẫn về biểu trưng, và sử dụng hợp lý theo Luật bản quyền Hoa Kỳ như đã mô tả ở trên.

Sử dụng hợp lýSử dụng hợp lý tác phẩm có bản quyền trong [[{{{Article}}}]]//vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:M%C3%B4_t%E1%BA%A3_s%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng_h%E1%BB%A3p_l%C3%BD_b%C3%ACa_tr%C3%B2_ch%C6%A1i_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD
Tài liệu bản mẫu[tạo]