Bản mẫu:Mô tả sử dụng hợp lý hình ảnh KTD

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Lý do sử dụng hợp lý – Cảnh báo: {{{Bài}}} không tồn tại!
Kiểm tra viết hoa. chỉ gõ vào tựa đề chính xác của một bài viết, không thêm các mã wiki hay các kí tự định dạng khác. Cũng có thể bài này đã bị xóa.
Xin hãy đọc Wikipedia:Hướng dẫn mô tả sử dụng hợp lý trước khi sử dụng bản mẫu này
Bài viết

[[{{{Bài}}}]]

Mục đích sử dụng

{{{Mục đích}}}

Khả năng thay thế?

{{{Thay thế}}}

Tài liệu bản mẫu

Để hình ảnh có bản quyền được sử dụng trên Wikipedia theo chính sách sử dụng hợp pháp, chúng phải đáp ứng tất cả mười yêu cầu của tiêu chí Wikipedia: Nội dung không miễn phí. Mẫu này và những mẫu khác như nó cho phép cung cấp thông tin này một cách chuẩn hóa. Mẫu này là mẫu thay thế cho mẫu {{Non-free use rationale}}.


This template is designed to be used in conjunction with {{Non-free media data}}. On every non-free image's description page, each article which uses that image must be noted, and given its own fair use rationale. The {{Non-free use rationale}} template is too cumbersome for images used in multiple articles; in those instances, that template has to be duplicated in its entirety for each use. This template allows for the display of all necessary information without unnecessary redundancies.

Cách sử dụng

Thêm mã dưới đây, bạn có thể chép từ Wikipedia tiếng Anh sang, và dịch trường nhập vào.

{{Mô tả sử dụng hợp lý hình ảnh KTD
|Bài        = <!-- Không cần liên kết đến bài viết -->
|Mục đích     = 
|Thay thế     = 
}}

Bên dưới là trường bên Tiếng Anh

{{Non-free media rationale
|Article      = <!-- No linking required -->
|Purpose      = 
|Replaceability  = 
}}