Bản mẫu:Mô tả sử dụng hợp lý hình ảnh KTD

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lý do sử dụng hợp lý – Cảnh báo: {{{Bài}}} không tồn tại!
Kiểm tra viết hoa. chỉ gõ vào tựa đề chính xác của một bài viết, không thêm các mã wiki hay các kí tự định dạng khác. Cũng có thể bài này đã bị xóa.
Xin hãy đọc Wikipedia:Hướng dẫn mô tả sử dụng hợp lý trước khi sử dụng bản mẫu này
Bài viết

[[{{{Bài}}}]]

Mục đích sử dụng

{{{Mục đích}}}

Khả năng thay thế?

{{{Thay thế}}}

Tài liệu bản mẫu

For copyrighted images to be used on Wikipedia in accordance with the fair use policy, they must meet all ten requirements of the Wikipedia:Non-free content criteria. This template and others like it allow for a standardized way of providing this information. This template is an alternate to the {{Non-free use rationale}} template.

This template is designed to be used in conjunction with {{Non-free media data}}. On every non-free image's description page, each article which uses that image must be noted, and given its own fair use rationale. The {{Non-free use rationale}} template is too cumbersome for images used in multiple articles; in those instances, that template has to be duplicated in its entirety for each use. This template allows for the display of all necessary information without unnecessary redundancies.

Cách sử dụng

Thêm mã dưới đây, bạn có thể chép từ Wikipedia tiếng Anh sang, và dịch trường nhập vào.

{{Mô tả sử dụng hợp lý hình ảnh KTD
|Bài        = <!-- Không cần liên kết đến bài viết -->
|Mục đích     = 
|Thay thế     = 
}}

Bên dưới là trường bên Tiếng Anh

{{Non-free media rationale
|Article      = <!-- No linking required -->
|Purpose      = 
|Replaceability  = 
}}