Bước tới nội dung

Bản mẫu:MedalCount

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Sự kiện 1 2 3
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Cách sử dụng có đánh dấu bảng[sửa mã nguồn]

Loại
Sự kiện 1 2 3
Sự kiện 1 0 0 0
Sự kiện 2 0 0 0
Sự kiện 3 0 0 0
Sự kiện 4 0 0 0
Sự kiện 5 0 0 0
Sự kiện 6 0 0 0
Sự kiện 7 0 0 0
Sự kiện 8 0 0 0
Sự kiện 9 0 0 0
Sự kiện 10 0 0 0
{| class="infobox" style="width:22em;"
 {{MedalCount |loại=Loại
 | Sự kiện 1 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 2 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 3 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 4 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 5 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 6 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 7 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 8 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 9 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 10| 0 | 0 | 0
 }}
|}

Cách sử dụng có MedalBox[sửa mã nguồn]

Thành tích huy chương
Môn thể thao
Đại diện cho Quốc gia
Bậc đài vòng
Sự kiện 1 2 3
Sự kiện 1 0 0 0
Sự kiện 2 0 0 0
Sự kiện 3 0 0 0
Sự kiện 4 0 0 0
Sự kiện 5 0 0 0
Sự kiện 6 0 0 0
Sự kiện 7 0 0 0
Sự kiện 8 0 0 0
Sự kiện 9 0 0 0
Sự kiện 10 0 0 0
{{MedalBox
| sport = Môn thể thao
| country = Quốc gia
| medals =
 {{MedalCount |loại=Bậc đài vòng
 | Sự kiện 1 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 2 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 3 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 4 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 5 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 6 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 7 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 8 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 9 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 10| 0 | 0 | 0
 }}
}}

Cách sử dụng có MedalTableTop[sửa mã nguồn]

Tên
Thành tích huy chương
Môn thể thao
Đại diện cho  Nauru
Bậc đài vòng
Sự kiện 1 2 3
Sự kiện 1 0 0 0
Sự kiện 2 0 0 0
Sự kiện 3 0 0 0
Sự kiện 4 0 0 0
Sự kiện 5 0 0 0
Sự kiện 6 0 0 0
Sự kiện 7 0 0 0
Sự kiện 8 0 0 0
Sự kiện 9 0 0 0
Sự kiện 10 0 0 0
{{MedalTableTop
| name = Tên
| sport = Môn thể thao
| country_code = NRU
| medals =
 {{MedalCount |loại=Bậc đài vòng
 | Sự kiện 1 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 2 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 3 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 4 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 5 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 6 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 7 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 8 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 9 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 10| 0 | 0 | 0
 }}
}}

Cách sử dụng có Infobox sportsperson[sửa mã nguồn]

Tên
Thể thao
Quốc giaQuốc gia
Môn thể thaoMôn thể thao
Thành tích huy chương
Sự kiện 1 2 3
Sự kiện 1 0 0 0
Sự kiện 2 0 0 0
Sự kiện 3 0 0 0
Sự kiện 4 0 0 0
Sự kiện 5 0 0 0
Sự kiện 6 0 0 0
Sự kiện 7 0 0 0
Sự kiện 8 0 0 0
Sự kiện 9 0 0 0
Sự kiện 10 0 0 0
{{Infobox sportsperson
| name = Tên
| country = Quốc gia
| sport = Môn thể thao
| medaltemplates =
 {{MedalCount
 | Sự kiện 1 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 2 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 3 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 4 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 5 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 6 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 7 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 8 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 9 | 0 | 0 | 0
 | Sự kiện 10| 0 | 0 | 0
 }}
}}

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Trong vòng một hộp thông tin[sửa mã nguồn]

Từ Ole Einar Bjørndalen: Bản mẫu:Infobox biathlete

{{Infobox biathlete
| name      = Ole Einar Bjørndalen
| birth_date   = {{birth date and age|df=yes|1974|1|27}}
| birth_place  = [[Drammen]], Na Uy
| show-medals  = yes
| medaltemplates =
 {{Medal|Sport|Nam của [[hai môn phối hợp]]}}
 {{Medal|Country|{{NOR}}}}
 {{MedalCount
 | [[Thế vận hội Mùa đông|Thế vận hội]] | 8 | 4 | 1
 | [[Giải vô địch hai môn phối hợp thế giới|Giải vô địch thế giới]] | 19 | 12 | 9
 | {{nowrap|[[Giải vô địch hai môn phối hợp mùa hè thế giới|Giải vô địch mùa hè thế giới]]}} | 1 | 1 | 1
 | {{nowrap|[[Giải vô địch hai môn phối hợp Na Uy|Giải vô địch Na Uy]]}} | 30 | 8 | 12
 | {{nowrap|Giải vô địch mùa hè Na Uy}} | 14 | 5 | 0
 | {{nowrap|[[Giải vô địch hai môn phối hợp trẻ thế giới|Giải vô địch trẻ thế giới]]}} | 3 | 0 | 1
 | {{nowrap|Giải vô địch trẻ Na Uy}} | 4 | 1 | 1
 | '''Tổng số (135 bộ huy chương)''' | '''79''' | '''31''' | '''25'''
 }}
}}

Tự động tính tổng số hàng[sửa mã nguồn]

Thành tích huy chương
Nam của hai môn phối hợp
Đại diện cho  Na Uy
Sự kiện 1 2 3
Thế vận hội 8 4 1
Giải vô địch thế giới 19 12 9
Giải vô địch mùa hè thế giới 1 1 1
Giải vô địch Na Uy 30 8 12
Giải vô địch mùa hè Na Uy 14 5 0
Giải vô địch trẻ thế giới 3 0 1
Giải vô địch trẻ Na Uy 4 1 1
Tổng số 79 31 25
{{MedalBox|medals=
 {{Medal|Sport|Nam của [[hai môn phối hợp]]}}
 {{Medal|Country|{{NOR}}}}
 {{MedalCount | tổng số = yes
 | [[Thế vận hội Mùa đông|Thế vận hội]] | 8 | 4 | 1
 | [[Giải vô địch hai môn phối hợp thế giới|Giải vô địch thế giới]] | 19 | 12 | 9
 | {{nowrap|[[Giải vô địch hai môn phối hợp mùa hè thế giới|Giải vô địch mùa hè thế giới]]}} | 1 | 1 | 1
 | {{nowrap|[[Giải vô địch hai môn phối hợp Na Uy|Giải vô địch Na Uy]]}} | 30 | 8 | 12
 | {{nowrap|Giải vô địch mùa hè Na Uy}} | 14 | 5 | 0
 | {{nowrap|[[Giải vô địch hai môn phối hợp trẻ thế giới|Giải vô địch trẻ thế giới]]}} | 3 | 0 | 1
 | {{nowrap|Giải vô địch trẻ Na Uy}} | 4 | 1 | 1
 }}
}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]