Bản mẫu:Moby game

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Moby game trên MobyGames

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Moby game | ID }}
{{Moby game | id= ID }}
{{Moby game | ID | NAME }}
{{Moby game | id= ID | name= NAME }}

Ví dụ[sửa mã nguồn]

http://www.mobygames.com/game/heroes-of-might-and-magic

Sử dụng:

{{Moby game | /heroes-of-might-and-magic }}
{{Moby game | id= /heroes-of-might-and-magic }}

Kết quả:

Moby game trên MobyGames
Moby game trên MobyGames

Sử dụng:

{{Moby game | -group/heroes-of-might-and-magic-series | ''Heroes of Might and Magic''}}
{{Moby game | id= -group/heroes-of-might-and-magic-series | name= ''Heroes of Might and Magic''}}

Kết quả:

Heroes of Might and Magic trên MobyGames
Heroes of Might and Magic trên MobyGames