Bản mẫu:Multiple releases

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này dành cho phần mềm đó là phiên bản khác nhau trên các nền tảng khác nhau.

Bản mẫu này chấp nhận ba bộ của thông số: |branchn=, |versionn=|daten= trong đó n là một số tự nhiên. Đối với một n cụ thể, phải có cả hai |branchn=|versionn=. |daten= là tùy chọn.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Hộp thông tin trên bên phải có thể được tạo ra sử dụng mã sau đây:

Opera Mini (ví dụ)
Phiên bản ổn định
Android13.0.2036.98649 / 9 tháng 12 năm 2015; 8 năm trước (2015-12-09)
iOS13.0.0 / 1 tháng 3 năm 2016; 7 năm trước (2016-03-01)
Windows Phone9.0.0.201 / 29 tháng 9 năm 2015; 8 năm trước (2015-09-29)
BlackBerry8.0 / 12 tháng 3 năm 2014; 9 năm trước (2014-03-12)
Java ME8.0 / 12 tháng 3 năm 2014; 9 năm trước (2014-03-12)
Symbian7.1 / 25 tháng 1 năm 2013; 11 năm trước (2013-01-25)
{{Thông tin trình duyệt web
| name          = Opera Mini (ví dụ)
| logo          = Opera Mini logo horizontal.png
| ver layout       = stacked

| latest release version = {{multiple releases

 | branch1 = Android
 | version1 = 13.0.2036.98649
 | date1  = {{Ngày bắt đầu và tuổi|2015|12|9}}
 
 | branch2 = iOS
 | version2 = 13.0.0
 | date2  = {{Ngày bắt đầu và tuổi|2016|03|01}}
 
 | branch3 = Windows Phone
 | version3 = 9.0.0.201
 | date3  = {{Ngày bắt đầu và tuổi|2015|09|29}}
 
 | branch4 = BlackBerry
 | version4 = 8.0
 | date4  = {{Ngày bắt đầu và tuổi|2014|03|12}}
 
 | branch5 = Java ME
 | version5 = 8.0
 | date5  = {{Ngày bắt đầu và tuổi|2014|03|12}}
 
 | branch6 = Symbian
 | version6 = 7.1
 | date6  = {{Ngày bắt đầu và tuổi|2013|01|25}}
 }}
}}

Trong ví dụ này nhất định, thông tin dài được đặt trong |latest release version= có thể được đặt vào {{Bản ổn định mới nhất/Opera Mini}} được thay thế. {{Thông tin trình duyệt web}} trông cho nó khi |latest release version= là vắng mặt. (Xin vui lòng tham khảo ý kiến với Bản mẫu:Thông tin phần mềm/doc để tìm hiểu thêm.) Bằng cách này, bản mẫu tương tự có thể được sử dụng trên các trang khác đề cập đến các phiên bản phần mềm, ví dụ như:

Trình duyệt web Vendor Phiên bản
Opera Mini Opera Software
Android19.0.2254.108926[1] / 10 tháng 10 năm 2016; 7 năm trước (2016-10-10)
iOS14.0.0[2] / 16 tháng 6 năm 2016; 7 năm trước (2016-06-16)
Windows Mobile 10 and Phone 8.19.1.0.232[3] / 16 tháng 6 năm 2016; 7 năm trước (2016-06-16)
BlackBerry8.0.1[4] / 10 tháng 7 năm 2014; 9 năm trước (2014-07-10)
Java ME8.0[5] / 12 tháng 3 năm 2014; 9 năm trước (2014-03-12)
Symbian7.1 / 25 tháng 1 năm 2013; 11 năm trước (2013-01-25)
{| class="wikitable floatright"
|-
! Trình duyệt web
! Vendor
! Phiên bản
|-
| [[Opera Mini]]
| [[Opera Software]]
| {{Bản ổn định mới nhất/Opera Mini}}
|}
 1. ^ “Opera Mini web browser - Android Apps on Google Play”. ngày 10 tháng 10 năm 2016. Truy cập ngày 15 tháng 10 năm 2016.
 2. ^ “Opera Mini web browser on the App Store on iTunes”. ngày 16 tháng 6 năm 2016. Truy cập ngày 6 tháng 8 năm 2016.
 3. ^ “Opera Mini - Windows Apps on Microsoft Store”. ngày 16 tháng 6 năm 2016. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2016.
 4. ^ “Opera Mini web browser - BlackBerry World”. ngày 10 tháng 7 năm 2014.
 5. ^ “New Opera Mini for Java and BlackBerry - Opera Software”. ngày 12 tháng 3 năm 2014.