Bước tới nội dung

Bản mẫu:Music ratings

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đánh giá chuyên môn
Nguồn đánh giá
NguồnĐánh giá
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Đánh giá chuyên môn
Nguồn đánh giá
NguồnĐánh giá
AllMusic[1]
Rolling Stone9/10[2]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Music ratings
| title =
| subtitle =
<!-- Aggregate scores -->
| ADM = 
| MC = 
| aggregate1 = 
| aggregate1score = 
| aggregate2 = 
| aggregate2score = 
| aggregate3 = 
| aggregate3score = 
<!-- ... -->
<!-- Reviewers -->
| rev1 =
| rev1score =
| rev2 =
| rev2score =
| rev3 =
| rev3score =
<!-- ... -->
<!-- Bài viết có bảng đánh giá cần mở rộng thành đoạn văn -->
| noprose = <!--yes-->
}}

TemplateData[sửa mã nguồn]

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Music ratings

Bản mẫu này tạo một bảng đánh giá cho bài hát và album nhạc. Chỉ thêm đánh giá nếu có kèm nguồn chú thích.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt thành khối.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
1st reviewerrev1

Tên người đánh giá thứ nhất.

Chuỗi dàibắt buộc
1st reviewer's ratingrev1score rev1Score

Điểm cho bởi người đánh giá thứ nhất.

Chuỗi dàibắt buộc
2nd reviewerrev2

Tên người đánh giá thứ hai. Đối với những đánh giá tiếp theo, thêm bằng định dạng rev[#] (VD: người thứ ba sẽ là rev3). Khuyến khích chỉ thêm 10 đánh giá trở xuống, nhưng vẫn cho phép nhiều đánh giá hơn trong một số trường hợp đặc biệt.

Chuỗi dàitùy chọn
2nd reviewer's ratingrev2score rev2Score

Điểm cho bởi người đánh giá thứ hai. Đối với những đánh giá tiếp theo, thêm bằng định dạng rev[#]score (VD: đánh giá thứ 3 sẽ là rev3score). Khuyến khích chỉ thêm 10 đánh giá trở xuống, nhưng vẫn cho phép nhiều đánh giá hơn trong một số trường hợp đặc biệt.

Chuỗi dàitùy chọn
3rd reviewerrev3

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
3rd reviewer's ratingrev3score rev3Score

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
4th reviewerrev4

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
4th reviewer's ratingrev4score rev4Score

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
5th reviewerrev5

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
5th reviewer's ratingrev5score rev5Score

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
6th reviewerrev6

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
6th reviewer's ratingrev6score rev6Score

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
7th reviewerrev7

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
7th reviewer's ratingrev7score rev7Score

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
8th reviewerrev8

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
8th reviewer's ratingrev8score rev8Score

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
9th reviewerrev9

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
9th reviewer's ratingrev9score rev9Score

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
10th reviewerrev10

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
10th reviewer's ratingrev10score rev10Score

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
AnyDecentMusic scoreADM

Điểm của AnyDecentMusic?. Appears under the "Aggregate scores" header.

Chuỗi dàitùy chọn
Metacritic scoreMC

Điểm của Metacritic. Appears under the "Aggregate scores" header.

Chuỗi dàitùy chọn
1st review aggregatoraggregate1

The name of the first review aggregator.

Chuỗi dàitùy chọn
1st review aggregator's ratingaggregate1score

The rating given by the first review aggregator.

Chuỗi dàitùy chọn
2nd review aggregatoraggregate2

The name of the second review aggregator.

Chuỗi dàitùy chọn
2nd review aggregator's ratingaggregate2score

The rating given by the second review aggregator.

Chuỗi dàitùy chọn
Tiêu đề bảngtitle

Tiêu đề tùy chọn cho bảng, thay thế "Đánh giá chuyên môn".

Chuỗi dàitùy chọn
Tiêu đề phụ bảngsubtitle

Additional text before the collapsible section. This is necessary to add if you want a longer title, as long titles in the "title" parameter will not work right.

Chuỗi dàitùy chọn
Độ rộng bảngwidth

Độ rộng bảng.

Chuỗi dàitùy chọn
Căn lề bảngalign

Đặt bằng "left" nếu muốn bảng nằm về bên trái.

Giá trị tự động
left
Chuỗi ngắntùy chọn
Bài viết thiếu đoạn vănnoprose

Đặt bằng yes nếu bài viết chỉ có bản mẫu đánh giá trong đề mục Đón nhận nhưng không có văn bản làm rõ.

Giá trị tự động
yes
Chuỗi ngắntùy chọn
Trạng thái bảng (collapse)state

Tự động đóng bảng và hiện một nút "hiện".

Giá trị tự động
collapsed
Chuỗi ngắnlỗi thời