Bản mẫu:Ngày giờ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{Time}} hiển thị thời gian hiện tại trong một múi giờ nhất định. Thời gian được tính toán dựa trên sự bù lại từ UTC cho múi giờ đã xác định có tính thông tin cho dù giờ tiết kiệm ánh sáng ngày là đang hoạt động trong múi giờ đó. Việc bù đắp cho mỗi múi giờ thực hiện được tính trong một bản mẫu phụ (trừ UTC).
Lưu ý: Hầu hết các trang Wikipedia hiển thị một phiên bản cache của trang để giảm tải máy chủ, do bản mẫu sẽ chỉ hiển thị thời gian hiện tại như khi trang cuối cùng là phân tích cú pháp.

Ghi chú: Hầu hết các trang Wikipedia hiển thị phiên bản được lưu trong bộ nhớ cache của trang để giảm tải cho máy chủ, do đó mẫu sẽ chỉ hiển thị thời gian hiện tại kể từ khi trang được phân tích cú pháp lần cuối. Bạn có thể làm mới thời gian hiển thị bằng cách nhấp vào liên kết [làm mới].

Các tham số[sửa mã nguồn]

{{time}} hỗ trợ hai tham số vị trí và một số tham số có tên, không bắt buộc:

|<time zone> – tham số vị trí đầu tiên (không được đặt tên), chỉ định múi giờ mà bản mẫu sẽ trích xuất thời gian. Nếu bị bỏ qua, mẫu sẽ hiển thị thời gian UTC. Múi giờ được xác định bằng cách viết tắt của tên thời gian chuẩn của múi giờ. Không sử dụng DST vì chúng sẽ bị bỏ qua sẽ có một thông báo lỗi xuất hiện.
|<df> – phiên bản vị trí (không đặt tên) của |df= sẽ như sau
|df= – Định dạng ngày tháng, tham số này nhận một trong một số giá trị và các giá trị khác với những giá trị này bị bỏ qua:
|df=dmy – chỉ định ngày, tháng, năm, định dạng ngày tháng năm, thời gian ở định dạng 24 giờ; bí danh: |df=dmy24
04:05, 5 tháng 3 năm 2024 MST [refresh]
|df=dmy12 – giống như |df=dmy ngoại trừ thời gian ở định dạng 12 giờ sáng/chiều
04:05, 5 tháng 3 năm 2024 MST [refresh]
|df=mdy – xác định định dạng ngày tháng, năm; thời gian ở định dạng 24 giờ; mặc định khi định dạng ngày không được chỉ định trong thuộc tính của múi giờ, cách sử dụng khác: |df=mdy24
04:05, 5 tháng 3 năm 2024 MST [refresh]
|df=mdy12 – tương tự với |df=mdy ngoại trừ thời gian ở định dạng 12 giờ sáng / chiều
04:05, 5 tháng 3 năm 2024 MST [refresh]
|df=iso – hiển thị ngày/giờ ở dạng gần như tuân theo định dạng ISO 8601 (giây bị bỏ qua)
04:05, 5 tháng 3 năm 2024 MST [refresh]
|df=y – tham số kế thừa {{time}}, giống với |df=dmy
|df=12 – chỉ hiển thị thời gian định dạng 12 giờ sáng/chiều
04:05, 5 tháng 3 năm 2024 MST [refresh]
|df=24 – chỉ hiển thị thời gian định dạng 24 giờ
04:05, 5 tháng 3 năm 2024 MST [refresh]
|df-cust= – các định dạng ngày/giờ tùy chỉnh để sử dụng các mã được xác định tại mw:Help:Extension:ParserFunctions##time; xuất ra |df=
|df-cust-a= – định dạng thời gian/ngày tùy chỉnh như ở trên đặc biệt cho thời gian ante meridiem; bắt buộc |df-cust-p=; xuất ra |df-cust=
|df-cust-p= – định dạng thời gian/ngày tùy chỉnh như ở trên đặc biệt cho thời gian post meridiem; bắt buộc |df-cust-a=; xuất ra |df-cust=
|dst= – khi được đặt thành no, sẽ tắt tính toán DST; các giá trị khác bị bỏ qua; hữu ích cho các vị trí trong múi giờ không theo thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày; Arizona chẳng hạn
|lang=<code> – hiển thị ngày/giờ bằng ngôn ngữ được chỉ định bởi ngôn ngữ ISO 639 <code>
tcác tham số này chỉ nhận giá trịyes:
|dateonly= – ngăn việc hiển thị thời gian
|timeonly= – ngăn việc hiển thị ngày tháng
|hide-refresh= – ngăn việc liên kết làm mới
|hide-tz= – ngăn việc viết tắt múi giờ
|unlink-tz= – hiển thị chữ viết tắt của múi giờ không được liên kết
|_TEST_TIME_= – một tham số hữu ích trong quá trình phát triển mã của mẫu. Giá trị được chỉ định cho thông số này phải ở định dạng ISO 8601 không có bộ chỉ định múi giờ (2024-03-05T11:05:59) hoặc định dạng YYYYMMDDhhmmss ở dạng đầu ra bởi {{Timestamp}} (Bản mẫu:Timestamp). Điều này được bản mẫu hiểu là UTC.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Kết quả
{{time}} 11:05, 5 tháng 3 năm 2024 UTC [refresh]
{{time|HST}} 01:05, 5 tháng 3 năm 2024 HAST [refresh]
{{time|AleutST}} {{time}} – không rõ múi giờ aleutst (trợ giúp)
{{time|AKST}} 02:05, 5 tháng 3 năm 2024 AKST [refresh]
{{time|PST}} 03:05, 5 tháng 3 năm 2024 PST [refresh]
{{time|MST}} 04:05, 5 tháng 3 năm 2024 MST [refresh]
{{time|CST}} 05:05, 5 tháng 3 năm 2024 CST [refresh]
{{time|EST}} 06:05, 5 tháng 3 năm 2024 EST [refresh]
{{time|AST}} 07:05, 5 tháng 3 năm 2024 AST [refresh]
{{time|NST}} 07:35, 5 tháng 3 năm 2024 NST [refresh]
{{time|PMST}} 08:05, 5 tháng 3 năm 2024 PMST [refresh]
{{time|WGT}} 08:05, 5 tháng 3 năm 2024 WGT [refresh]
{{time|UTC}} 11:05, 5 tháng 3 năm 2024 UTC [refresh]
{{time|GMT}} 11:05, 5 tháng 3 năm 2024 GMT [refresh]
{{time|CET}} 12:05, 5 tháng 3 năm 2024 CET [refresh]
{{time|EET}} 13:05, 5 tháng 3 năm 2024 EET [refresh]
{{time|IST}} 16:35, 5 tháng 3 năm 2024 IST [refresh]
{{time|WIT}} 20:05, 5 tháng 3 năm 2024 WIT [refresh]
{{time|BT}} 19:05, 5 tháng 3 năm 2024 BT [refresh]
{{time|EIT}} {{time}} – không rõ múi giờ eit (trợ giúp)
{{time|JST}} 20:05, 5 tháng 3 năm 2024 JST [refresh]
{{time|NTT}} {{time}} – không rõ múi giờ ntt (trợ giúp)
{{time|ChST}} 21:05, 5 tháng 3 năm 2024 ChST [refresh]
{{time|NZST}} 00:05, 6 tháng 3 năm 2024 NZDT [refresh]

Các bản mẫu phụ[sửa mã nguồn]

Bù lại

Liên kết đến các bản mẫu phụ được sử dụng để tính toán hiện tại bù đắp từ UTC cho mỗi múi giờ (có tính thông tin cho dù giờ tiết kiệm ánh sáng ngày đang hoạt động hay không):

Các lỗi[sửa mã nguồn]

Xác định một múi giờ chưa thực hiện trong số đầu tiên sẽ kích hoạt một {{định dạng lỗi}} và việc bổ sung các trang mà bản mẫu được nhúng đến Thể loại:Các trang với định dạng bản mẫu không chính xác sử dụng.

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Dữ liệu bản mẫu[sửa mã nguồn]

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
múi giờ1

Múi giờ để định dạng thời gian

Ví dụ
EST
Chuỗi dàikhuyên dùng
định dạng ngày giờ2 df

Định dạng hiển thị ngày và giờ

Ví dụ
dmy12
Không rõkhuyên dùng
DSTdst

không có miêu tả

Ví dụ
yes
Chuỗi dàitùy chọn
Mã ngôn ngữ ISO 639lang

hiển thị ngày/giờ bằng ngôn ngữ được chỉ định bởi ngôn ngữ ISO 639

Chuỗi dàitùy chọn
dateonlydateonly

Nếu là 'yes', chặn việc hiển thị thời gian và chỉ hiển thị ngày

Ví dụ
yes
Chuỗi dàitùy chọn
timeonlytimeonly

Nếu là 'yes', chặn việc hiển thị ngày và chỉ hiển thị thời gian

Ví dụ
yes
Chuỗi dàitùy chọn
Ẩn múi giờ?hide-tz

Nếu là 'yes', chặn việc viết tắt múi giờ

Ví dụ
yes
Chuỗi dàitùy chọn
Không liên kết múi giờ?unlink-tz

Nếu là 'yes', hiển thị múi giờ mà không liên kết đến bài viết của nó.

Ví dụ
yes
Chuỗi dàitùy chọn