Bản mẫu:Nghiên cứu chưa công bố

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Thẻ bản mẫu này sẽ phân loại các bài viết được gắn thẻ vào Thể loại:Bài viết có thể chứa đựng nghiên cứu chưa được công bố. Bản mẫu này tự tham khảo và vì vậy nó là một phần của dự án Wikipedia hơn là nội dung bách khoa.

Mục đích của thẻ này là cảnh báo các biên tập viên khác về việc nội dung bài viết có thể vô tình (hoặc cách khác) dựa trên nghiên cứu chưa được công bố cần chứng minh nguồn gốc của nó. Nếu rõ ràng là nội dung nghiên cứu chưa được công bố, có thể xóa nội dung đó hoàn toàn khỏi bài viết để tuân thủ quy định Wikipedia thay vì gắn bản mẫu này.

Khi thêm bản mẫu này vào một bài viết, bạn cũng nên nêu rõ lý do gắn thẻ của mình trên trang thảo luận của bài viết.

Sử dụng[sửa mã nguồn]

Nếu một bài viết có nhiều nội dung đáng ngờ mà bạn nghi ngờ là nghiên cứu chưa được công bố, thêm mã sau vào đầu bài viết:

{{Nghiên cứu chưa công bố|date=tháng 5 năm 2024}}

Nếu vấn đề chỉ liên quan đến một phần cụ thể, thay vào đó hãy đặt thẻ ở đầu phần đó, thêm |1=Phần vào mã bản mẫu.

Nếu vấn đề chỉ xuất hiện liên quan đến một vài câu, hãy xem xét sử dụng biến thể đơn dòng {{or}}.

Xem thêm[sửa mã nguồn]