Bản mẫu:Hệ ngôn ngữ Turk

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Bản mẫu:Nhóm ngôn ngữ Turk)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thay đổi trạng thái đóng/mở của bản mẫu
Để quy định trạng thái đóng mở ban đầu của bản mẫu lúc trang được tải, hãy sử dụng thêm một tham số như sau:

{{Hệ ngôn ngữ Turk|state=collapsed}} hoặc {{Hệ ngôn ngữ Turk|state=uncollapsed}} để khởi tạo bản mẫu, lần lượt ở trạng thái đóng (thu gọn lại) hoặc mở (hiện ra đầy đủ).
{{Hệ ngôn ngữ Turk|state=autocollapse}} để đóng bản mẫu chỉ khi có các bản mẫu cùng loại khác xuất hiện ở trang đó.

Nếu không được chỉ định, trạng thái mặc định ban đầu của bản mẫu này sẽ là autocollapse.