Bản mẫu:Niên đại Phật giáo

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Biểu thời gian: Phát triển và truyền bá truyền thống Phật giáo (khoảng từ 450 TCN – 1300 )

  450 TCN 250 TCN 100 500 700 800 1200

 

Ấn Độ

Phật giáo Nguyên thủy

 

 

 

Phật giáo Bộ phái Đại thừa Kim cương thừa

 

 

 

 

 

Sri Lanka &
Đông Nam Á

 

 

 

 

Thượng tọa bộ

 

 

 

 

Phật giáo
Tây Tạng

 

Nyingma

 

Kadam
Kagyu

 

Dagpo
Sakya
  Jonang

 

Phật giáo
Đông Á

 

Bộ phái
(Phật giáo Nam truyền)

Đại thừa
(Phật giáo Bắc truyền)

Tangmi

Nara (Rokushū)

Shingon

Chan

 

Thiền, Seon
  Zen
Thiên Thai / Tịnh Độ

 

Tendai

 

 

Nichiren

 

Jōdo-shū

 

Trung Á

 

Phật giáo Hy Lạp hóa

 

 

Phật giáo qua Con đường tơ lụa

 

  450 TCN 250 TCN 100 500 700 800 1200
  Chỉ dẫn:   = Thượng tọa bộ   = Đại thừa   = Kim cương thừa   = Khác
Tài liệu bản mẫu[tạo]