Bước tới nội dung

Bản mẫu:PlanetMath reference

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


WARNING: Để bản mẫu này hoạt động, cần sử dụng tham số "urlname". Tham số "id" không còn hoạt động nữa (PlanetMath chuyển hướng tất cả các liên kết như vậy đến trang chính thay vì tìm bài viết cần tìm) do các thay đổi tại trang "planetmath.org" trong năm 2018.

Bản mẫu này đã tồn tại qua một quá trình hợp nhất và đề xuất xóa trong năm 2016 trước đây.: Wikipedia:Templates_for_discussion/Log/2016_September_20#Template:PlanetMath. Bản mẫu:PlanetMath tương tự vẫn chạy nhưng sẽ trông thấy thảo luận cũ của các thực thể.

Tài liệu bản mẫu[tạo]