Bước tới nội dung

Bản mẫu:Proposed deletion

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu:Proposed deletion được dùng để gắn thẻ đề nghị xóa các bài viết và tập tin mà tin rằng việc xóa này sẽ không gây tranh cãi. Bản mẫu thêm bài viết vào Thể loại:Đề nghị xóa và thể loại con của nó, hiện tại là Thể loại:Đề nghị xóa 2024-06-25 (bạn có thể nhấn vào đây để tẩy bộ nhớ đệm nếu đó không phải là ngày hôm nay). Nếu trước hết cần phải đạt đồng thuận, thì có thể quy trình biểu quyết xóa bài hoặc biểu quyết xóa tập tin sẽ hợp lý hơn. Bạn cũng có thể muốn kiểm tra rằng liệu trang đó cũng đồng thời thỏa mãn tiêu chí xóa nhanh hay không.

Nếu bản mẫu này đã bị xóa khỏi trang và việc loại bỏ đó không phải là phá hoại, thì đừng thay thế nó. Xem WP:CONTESTED để biết thêm thông tin.

Cách sử dụng

Đặt bản mẫu sau ở đầu trang đang được đề nghị xóa.

{{subst:proposed deletion|concern=lý do}}

Hãy nhớ thay lý do bằng một lý do ngắn gọn rằng tại sao trang đang được đè nghị xóa. Bản mẫu phải được thay thế, v.d. subst: phải được sử dụng, nếu không một thông báo lỗi sẽ xuất hiện. Khi được đăng lên một cách hợp lý, một thông báo nhấn mạnh rằng đang 'đề nghị xóa' sẽ xuất hiện ở đầu trang.

Khi lưu trang, hãy đảm bảo rằng tóm lược sửa đổi chỉ rõ rằng bạn đã đề nghị xóa trang. Bạn cũng có thể muốn nêu thông tin thêm trên trang thảo luận của trang đó.

Một khi bản mẫu được lưu và thay thế, bản mẫu này sẽ được thay thế bởi {{Proposed deletion/dated}} hoặc {{Proposed deletion/dated files}}. Những bản mẫu hỗ trợ này không nên được sử dụng trực tiếp.

Cú pháp mở rộng

  • help: thêm tham số help=off để ẩn thông báo tới người đề cử để thông báo tác giả viết bài.

TemplateData

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Proposed deletion

Dành cho các bài viết sẽ được đề nghị xóa. Bản mẫu cần phải được thay thế nên hãy sử dụng subst:prod . Nếu bạn muốn ủng hộ đề nghị xóa hãy dùng {{Proposed deletion endorsed}} nhằm cho biết rằng bạn cũng ủng hộ đề nghị xóa này.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
reasonreason concern 1

Tại sao bạn nghĩ rằng bài viết nên được đề nghị xóa -- hãy đảm bảo bạn nêu mối liên hệ của nó tới [[WP:Độ nổi bật]]

Không rõtùy chọn
Helphelp

Đặt thành "off" để ẩn thông tin về việc thông báo tới thành viên.

Không rõtùy chọn

Xem thêm