Bản mẫu:R from alternative language

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Khi được sử dụng với bản mẫu "Redirect category shell" (Rcat shell):

Bản mẫu {{Redirect category shell}} có thể được sử dụng để thêm một hoặc nhiều bản mẫu rcat, cùng với các tham số và thể loại của chúng, để đổi hướng. Để biết thêm thông tin xem trang tài liệu dưới đây.

Khi được sử dụng bởi chính nó:

  • Trang này là một trang đổi hướng từ một tên bằng ngôn ngữ khác, hoặc ngược lại..
    • Nó dẫn đến tiêu đề theo các quy ước đặt tên cho các tiêu đề trong các ngôn ngữ khác và có thể giúp viết bài. Tuy nhiên, không thay thế các liên kết được chuyển hướng này bằng một liên kết kép trừ khi trang được cập nhật vì một lý do khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem thể loại danh mục.
Tài liệu bản mẫu[tạo]