Bản mẫu:R from merge

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Khi được sử dụng với bản mẫu "Redirect category shell" (Rcat shell):

Bản mẫu {{Redirect category shell}} có thể được sử dụng để thêm một hoặc nhiều bản mẫu rcat, cùng với các tham số và thể loại của chúng, để đổi hướng. Để biết thêm thông tin xem trang tài liệu dưới đây.

Khi được sử dụng bởi chính nó:

  • Từ một hợp nhất: Trang này là một trang đổi hướng từ một trang đã được hợp nhất vào trang khác. Trang đổi hướng này đã được giữ lại để sắp xếp duy trì lịch sử sửa đổi của trang này sau khi nội dung của nó đã được hợp nhất vào nội dung của trang đích. Xin vui lòng không dời bỏ thẻ tạo ra văn bản này (trừ khi cần tạo lại nội dung trên trang này đã được chứng minh) hoặc xóa trang này.
    • Để trang đổi hướng với nội dung lịch sử trang đó không có kết quả từ hợp nhất trang sử dụng {{R with history}} để thay thế.
Tài liệu bản mẫu[tạo]