Bản mẫu:Regional

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Regional
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Các mẫu trong loạt bài này được thiết kế để sử dụng trong các bảng để tạo ra các ô với các văn bản trong đó, với một nền màu thích hợp. Chúng thường được sử dụng trong các bảng so sánh.

Ví dụ, {{yes}} làm cho một ô có một nền màu xanh lá cây. Các văn bản trong các ô được lấy từ các tham số đầu tiên; {{yes|Chắc chắn rồi}} sẽ ra "Chắc chắn rồi" nếu không nó mặc định là "Yes". Hầu hết các mẫu cho phép tác giả để ghi đè lên các văn bản mặc định theo cách này, một số yêu cầu đặt văn bản sau khi cuộc gọi và một số mẫu cũng cần một thanh dọc ở giữa: {{table cell template}} text hoặc {{table cell template}}|text. Những thông tin này, các màu sắc và các văn bản mặc định được tìm thấy trong bảng dưới đây.

Nếu bạn muốn sử dụng các thuộc tính khác cho các ô bảng, ví dụ như colspan hoặc rowspan, họ cần phải được đặt trước khi cuộc gọi mẫu và phải có không có thanh dọc | ở giữa chúng:

Không Không có
Có/Không
...
!{{Yes}} ||{{No}} ||rowspan=2 {{n/a}}
|-
|colspan=2 {{Yes-No}}
...

Templates[sửa mã nguồn]

Table cell templates
Class[1] Default syntax Preview (default) Customized syntax Preview (customized)
table-rh {{rh}} | Row header[2] Row header {{rh|align=right}} | Row header Row header
{{rh2}} | Row header[2] Row header {{rh2|align=right}} | Row header Row header
table-yes {{yes}} {{yes|Customized [[Plain text|text]]}} Customized text
table-maybe {{maybe}} Có lẽ {{maybe|Customized [[Plain text|text]]}} Customized text
table-no {{no}} Không {{no|Customized [[Plain text|text]]}} Customized text
{{eliminated}} Bị loại {{eliminated|Dropped out}} Dropped out
{{active fire|12%}} Active (12%)
{{lost}} Lost {{lost|Missing}} Missing
{{safe}} Safe {{safe|Protected}} Protected
table-active {{active}} Đang hoạt động {{active|Lively}} Lively
table-siteactive {{site active}} Hoạt động {{site active|Up}} Up
{{coming soon}} Sắp có {{coming soon|Second half of the year}} Second half of the year
table-siteinactive {{site inactive}} Không hoạt động {{site inactive|Down}} Down
table-yes2 {{good}} Tốt {{good|A}} A
{{yes2}} {{yes2|Text}} Text
{{ya}} Yes {{ya|text=Ya}} Yes
{{ya|Ya}} Ya {{ya|text|link=WP:ALT}} text
{{won}} Đoạt giải {{won|text=white|color=darkblue}} Đoạt giải
{{won|place=1}} 1 {{won|place=Gold}} Gold
{{won|place=2}} 2 {{won|place=Silver}} Silver
{{won|place=3}} 3 {{won|place=Bronze}} Bronze
{{WinDL}} W {{WinDL|Win}} Win
{{WinDL|res=D}} D {{WinDL|res=Draw}} Draw
{{WinDL|res=L}} L {{WinDL|res=Loss}} Loss
table-no2 {{no2}} {{no2|Text}} Text
{{na}} No {{na|text=Na}} No
{{na|Na}} Na {{na|text|link=WP:ALT}} text
{{nom}} Đề cử {{nom|5}} 5
{{sho}} Lọt vào danh sách {{sho|Proposed}} Proposed
{{longlisted}} Longlisted {{longlisted|Rejected}} Rejected
{{TBA}} CTB {{TBA|To be announced}} To be announced
table-success {{success}} Thành công {{success|Mission complete}} Mission complete
{{operational}} Operational {{operational|Returning data}} Returning data
table-failure {{failure}} Thất bại {{failure|Wrong orbit}} Wrong orbit
table-partial {{partial}} Một phần {{partial|Almost done}} Almost done
{{Regional}} Regional {{Regional|Uyghur}} Uyghur
{{MaybeCheck}} Maybe {{MaybeCheck|text=Possibly}} Possibly
{{MaybeCheck|Possibly}} Possibly {{MaybeCheck|text|link=WP:ALT}} text
{{partial success}} Bản mẫu:Partial success {{partial success|Reached orbit and returned pictures}} Bản mẫu:Partial success
{{partial failure}} Bản mẫu:Partial failure {{partial failure|[[Cubesat]] not deployed}} Bản mẫu:Partial failure
{{okay}} Trung lập {{okay|C}} C
{{Yes-No}} Có/Không {{Yes-No|Yes with an if; no with a but}} Yes with an if; no with a but
{{some}} Một vài {{some|Many}} Many
{{nonpartisan}} Bản mẫu:Nonpartisan {{nonpartisan|Impartial}} Bản mẫu:Nonpartisan
{{pending}} Chưa quyết định {{pending|Awaiting}} Awaiting
{{unofficial}} Không chính thức {{unofficial|''De facto''}} De facto
{{unofficial2}} Bản mẫu:Unofficial2 {{unofficial2|''De facto''}} Bản mẫu:Unofficial2
{{usually}} Thường xuyên {{usually|Commonly}} Commonly
{{rarely}} Bất thường {{rarely|Seldom}} Seldom
{{sometimes}} Đôi khi {{sometimes|Occasionally}} Occasionally
table-any {{any}} Bất kỳ {{any|Anyone}} Anyone
table-na {{n/a}} Không có {{n/a|Unavailable}} Unavailable
{{varies}} Bản mẫu:Varies {{varies|Differs}} Bản mẫu:Varies
{{sdash}} {{sdash|[[File:Dash.svg|13px|link=|dash icon]]}} dash
{{BLACK}} N/A {{BLACK|Banned}} Banned
{{non-album single}} Đĩa đơn không nằm trong album {{non-album single|Customized [[Plain text|text]]}} Customized text
{{unreleased}} Bản mẫu:Unreleased {{unreleased|Customized [[Plain text|text]]}} Bản mẫu:Unreleased
table-unknown {{unknown}} Không biết {{unknown|?}} ?
{{dunno}} ? {{dunno|Not sure}} Not sure
table-automatic {{perhaps}} Bản mẫu:Perhaps {{perhaps|Customized [[Plain text|text]]}} Bản mẫu:Perhaps
table-depends {{depends}} Tùy thuộc {{depends|Customized [[Plain text|text]]}} Customized text
table-included {{included}} Đi kèm {{included|Incorporated}} Incorporated
table-dropped {{dropped}} Đã bỏ {{dropped|Discontinued}} Discontinued
{{terminated}} Đã ngưng {{terminated|Fired}} Fired
table-beta {{beta}} Beta {{beta|Preview}} Preview
table-experimental {{table-experimental}} Thử nghiệm {{table-experimental|Customized [[Plain text|text]]}} Customized text
table-free {{free}} Tự do {{free|Customized [[Plain text|text]]}} Customized text
table-proprietary {{proprietary}} Độc quyền {{proprietary|Customized [[Plain text|text]]}} Customized text
table-nonfree {{nonfree}} Không tự do {{nonfree|Customized [[Plain text|text]]}} Customized text
table-needs {{needs}} Nhu cầu {{needs|Customized [[Plain text|text]]}} Customized text
table-nightly {{nightly}} Đêm xây dựng {{nightly|Customized [[Plain text|text]]}} Customized text
table-release-candidate {{release-candidate}} Phát hành ứng cử viên {{release-candidate|Customized [[Plain text|text]]}} Customized text
table-draw {{draw}} {{draw|Text}} Text
table-planned {{planned}} Đã lên kế hoạch {{planned|July 2018}} July 2018
table-scheduled {{scheduled}} Đã có lịch trình {{scheduled|3 March 2017}} 3 March 2017
incorrect {{incorrect}} Chưa chính xác {{incorrect|Customized [[Plain text|text]]}} Customized text
noresult {{no result}} Không có kết quả {{no result|N.R.}} N.R.
table-debate {{D-P}} Bản mẫu:D-P {{D-P|Present}} Bản mẫu:D-P
{{D-A}} Bản mẫu:D-A {{D-A|Absent}} Bản mẫu:D-A
{{D-I}} Bản mẫu:D-I {{D-I|Invited}} Bản mẫu:D-I
{{D-O}} Bản mẫu:D-O {{D-O|Invited to other debate}} Bản mẫu:D-O
{{D-N}} Bản mẫu:D-N {{D-N|Not invited}} Bản mẫu:D-N
{{D-W}} Bản mẫu:D-W {{D-W|Withdrawn}} Bản mẫu:D-W
{{D-Out}} Bản mẫu:D-Out {{D-Out|Out of race}} Bản mẫu:D-Out
no class {{CMain}} Chính {{CMain|Customized [[Plain text|text]]}} Customized text
{{CAlso starring}} Bản mẫu:CAlso starring {{CAlso starring|Customized [[Plain text|text]]}} Bản mẫu:CAlso starring
{{CRecurring}} Phụ {{CRecurring|Customized [[Plain text|text]]}} Customized text
{{CGuest}} Khách mời {{CGuest|Customized [[Plain text|text]]}} Customized text
{{CNone}} Does not appear {{CNone|Customized [[Plain text|text]]}} Customized text
{{CEmpty}} Bản mẫu:CEmpty
{{nocontest}} Bản mẫu:Nocontest {{nocontest|Customized [[Plain text|text]]}} Bản mẫu:NocontestCustomized text
{{not yet}} Bản mẫu:Not yet {{not yet|Customized [[Plain text|text]]}} Bản mẫu:Not yet
{{optional}} Bản mẫu:Optional {{optional|Customized [[Plain text|text]]}} Bản mẫu:Optional
{{Runner-up}} Bản mẫu:Runner-up {{Runner-up|Customized [[Plain text|text]]}} Bản mẫu:Runner-up
{{CRemoved}} Bản mẫu:CRemoved {{CRemoved|Customized [[Plain text|text]]}} Bản mẫu:CRemoved
{{Quit}} Bản mẫu:Quit {{Quit|Customized [[Plain text|text]]}} Bản mẫu:Quit
{{CFinalist}} Bản mẫu:CFinalist {{CFinalist|text=white|color=darkblue}} Bản mẫu:CFinalist
{{CFinalist|place=3rd Place}} Bản mẫu:CFinalist {{CFinalist|place=Third Place}} Bản mẫu:CFinalist
{{Enroute}} Bản mẫu:Enroute {{Enroute|Customized text}} Bản mẫu:Enroute

Mã nguồn[sửa mã nguồn]

Mã chung cho hầu hết nếu không muốn nói là tất cả các bản mẫu của loạt bản mẫu này:

style="background: #abcdef; color: black; vertical-align: middle; text-align: {{{align|center}}}; {{{style|}}}" class="automatic table-automatic"| {{{1|text}}}

Mã cụ thể cho mẫu này:

style="background:#FFB;vertical-align:middle;text-align:center; " class="table-partial"|Regional

Để thực hiện một mẫu ô trong bảng mới, bạn có thể sử dụng:

{{subst:Table cell templates|text= default text |bg= background color |class= a class name without prefix |align= standard horizontal alignment}}

Bạn nên bỏ qua align tham số và thường là class tham số là không cần thiết, quá.

Thêm mẫu mới vào bảng trong Tài liệu phổ biến sau đó. Vui lòng xem xét việc tái sử dụng một trong những mẫu khác và hãy chọn màu hợp lý.

Nếu bạn tìm thấy một mẫu ô trong bảng mà không có một tham số và bạn muốn để có thể thay đổi các văn bản trong tế bào, không lặp lại trong các mẫu! Thay vào đó, chỉnh sửa các mẫu và thay đổi các văn bản để thay người thông số mặc định. Ví dụ, nếu văn bản của một mẫu được Dropped, thay đổi đó để {{{1|Dropped}}}.

style="background: #abcdef; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="automatic table-automatic"| text

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Một vài mẫu cho phong cách cá nhân với tế bào bảng nội dung tiêu chuẩn và màu sắc.

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Văn bản1

Dòng chữ thay thế cho văn bản mặc định

Mặc định
(template dependent)
Dòngtùy chọn
horizontal alignalign

dóng văn bản bên trong ô, có thể nhận các giá trị 'left', 'right' hoặc 'center' (trái, phải, giữa)

Mặc định
center
Dòngtùy chọn
stylestyle

một danh sách cách nhau bởi dấu chấm phẩy các quy tắc CSS bổ sung được áp dụng cho ô trong bảng

Mặc định
Dòngtùy chọn
Màu nền của ôcolor

một giá trị màu CSS hợp lí để ghi đè lên màu nền mặc định, chỉ một số bản mẫu có tham số này

Mặc định
(template dependent)
Dòngtùy chọn

Ghi chú[sửa mã nguồn]

  1. ^ The HTML class of table cell templates may be referenced in a user stylesheet to change appearance.
  2. ^ a ă Does not take a parameter; the content should be placed after the template call, separated by a pipe (|) character.