Bản mẫu:Related portals2

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mục đích[sửa mã nguồn]

Easy-to-use template for creating icon tables of related portals for portal pages. Friendly to wide and narrow screens alike, including mobile, and does not require hardcoding icons etc.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Similar to the Bản mẫu:Chủ đề inline box; simply provide a list of related categories to show, such as:

{{Related portals2|Y học|Nông nghiệp và nông học|Tây Ban Nha|Dược khoa và dược lý|Trường học}}

Màn hình rộng và hẹp[sửa mã nguồn]

This system uses floats to fit within the browser's window, which allows it to scale to wide screens and narrow ones like on mobile:

Hình ảnh[sửa mã nguồn]

The portal image name is found using Mô đun:Portal. Please see Mô đun:Portal#Image for instructions on how to add, update, or remove an image.

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Bản mẫu tạo chủ đề chính

 • {{Basic portal start page}}—Used to create portal main pages.
 • {{Random portal component}}—Used on the portal main page to randomly display articles from the portal sub-pages.
  • {{Random portal component with nominate}}—Used on the portal main page to randomly display articles from the portal sub-pages, adding the option to nominate other Featured foo articles.
 • {{Random subpage}}—Used on the portal main page to randomly display articles from the portal sub-pages. This template is best used for creating randomly populated Did you know... sections on the portal main page that are intended to include multiple Did you know... facts.
 • {{Subpage}}—Used to output a box containing a link to subpage.
 • {{Numbered subpages}}—Used to create article links on portal sub-pages with 50 links.
  • {{Numbered subpages|max=25}}—As hereinbefore, but with 25 links.
  • {{Numbered subpages|max=75}}—As hereinbefore, but with 75 links.
  • {{Numbered subpages|max=100}}—As hereinbefore, but with 100 links.
 • {{Random box-header subpage}}—Used to transclude a numbered subpage.

Bản mẫu định dạng trang chủ đề chính

Bản mẫu cấu hình liên kết

Các bản mẫu này được sử dụng để định dạng các bài viết trên các trang con

{{Selected X}}—Generic template for situations not listed hereafter.

Bản mẫu liên quan