Bản mẫu:RoutemapRouteIcon

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu con cho sử dụng có bản mẫu {{RoutemapRoute}}, nhưng có thể được sử dụng trực tiếp. Tạo ra hình ảnh mũi tên màu xanh chỉ có 1 trong 8 hướng. Tên của bản mẫu này có thể được viết tắt là {{rmri}}.

Các tham số[sửa mã nguồn]

Tất cả các tham số được đánh số.

  • 1: tên Biểu tượng (xem dưới đây cho các giá trị hợp lệ); tham số là trường hợp nhạy cảm.
  • 2: Trang mà các liên kết đến hình ảnh mũi tên. Mặc định: không có liên kết.
  • 3: Kích cỡ hình ảnh; s = 7px. Có thể được nhập như một số dương hoặc trong px. Mặc định: 10px.
  • Nếu tham số 1 là trống rỗng, sau đó kích cỡ của hình ảnh mũi tên trở thành 7px. Tên biểu tượng và liên kết được nhập thay vì các tham số 23 tương ứng.

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

Cú pháp wiki Giá trị
hợp lệ
Kết quả
biểu tượng
{{rmri|up}} u, up Up arrow
{{rmri|down}} d, dn, down Down arrow
{{rmri|left}} l, left Left arrow
{{rmri|right}} r, right Right arrow
{{rmri|ur}} ur, ne, c1 UpperRight arrow
{{rmri|lr}} lr, se, c2 LowerRight arrow
{{rmri|ll}} ll, sw, c3 LowerLeft arrow
{{rmri|ul}} ul, nw, c4 UpperLeft arrow
Cú pháp wiki Kết quả
{{rmri|u}} Up arrow
{{rmri|r||s}} or {{rmri||r}} Right arrow
{{rmri|r||20}} or {{rmri|r||20px}} Right arrow
{{rmri|d|Bản mẫu:Proposed extension}} Down arrow