Bước tới nội dung

Bản mẫu:SDHLTT

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

{{SDHL thay thế được|ngày=22 |tháng=07 |năm=2024 |hình cũ=không}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

[sửa mã nguồn]

SDHLTT = Sử dụng hợp lý có thể thay thế được.

Nếu bạn gặp một hình sử dụng giấy phép không tự do (logo, hình chụp màn hình, bìa đĩa, áp phích...) nhưng bạn cho rằng hình đó có khả năng được thay bằng hình tự do tương đương, gắn bản mẫu:

{{subst:SDHLTT|hình cũ=có/không}}

"Hình cũ" dành cho những hình được tải lên từ năm 2006 về trước. Khi gắn bản mẫu này, bạn nên theo dõi trang Tập tin vì người tải lên có quyền tranh luận về lý do của bạn. Bản mẫu này sẽ tự động thêm ngày tháng hiện tại, đưa hình vào thể loại [[Thể loại:Hình có vấn đề <năm>-<tháng>-<ngày>]].