Bản mẫu:SVG

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

Hướng Dẫn Cách sử dụng

Mẫu này dùng để xử lý các hình ảnh cần được chuyển đổi sang định dạng SVG. Nó được sử dụng cả trên các trang hình ảnh và trên các trang danh mục liệt kê các hình ảnh sẽ được chuyển đổi.

Trang hình ảnh

Theo mặc định, hình ảnh mang mẫu này sẽ tự động được thêm vào danh mục, trong. Chỉ cần đặt bản mẫu {{{SVG}}} vào trang tập tin là được. Sau khi đã có file SVG, bạn cần chuyển hết các trang Wikipedia dùng ảnh có bản mẫu này, sang file SVG thay thế và Xóa bản mẫu này khỏi trang rồi viết thông báo về việc đã có hình thay thế tại trang tệp tin bằng dùng tiêu bản {{Đã có SVG}} với cú pháp {{{Đã có SVG}}}